Titel på forslaget

Cykelstier

Beskrivelse:

Være aktiv for at få etablere cykelstier fra byer (Sjørring-Hundborg, Koldby-Hørdum, Snedsted m.fl.)inde i Thy. ud til cykelstien i Nationalparken.
Det er et stort ønske fra lokalbefolkningen men også efterspurgt af turister.
Sikkerhedsmæssig er det et stort problem at cyklene skal være på samme vejbane som bilerne og herunder også tung trafik.
Lokalsamfundet vil i turist mæssig få gevinst af en satning på cykelstier i en tid, hvor der bliver flere og flere cyklister.

Afsender

Privat person

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Cykelstier

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Nora Hornstrup

Adresse:

Brendhøjvej 3

E-mail:

norahhornstrup@gmail.com

Telefon:

+4540737430

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Være aktiv for at få etablere cykelstier fra byer (Sjørring-Hundborg, Koldby-Hørdum, Snedsted m.fl.)inde i Thy. ud til cykelstien i Nationalparken.
Det er et stort ønske fra lokalbefolkningen men også efterspurgt af turister.
Sikkerhedsmæssig er det et stort problem at cyklene skal være på samme vejbane som bilerne og herunder også tung trafik.
Lokalsamfundet vil i turist mæssig få gevinst af en satning på cykelstier i en tid, hvor der bliver flere og flere cyklister.

Tilbage