Titel på forslaget

Flytning af fugletårn ved Ålvand

Beskrivelse:

Jeg foreslår at flytte det nuværende fugletårn nord for Ålvand til position syd for. Den nuværende placering ligger i et område, som dårligt tåler megen færdsel - og heller ikke bliver besøgt ret meget. En placering syd for vil give mange flere mulighed for at nyde Ålvand på god og forsvarlig afstand (tilmed i medlys og ikke i modlys som nu). Samtidig vil man kunne lukke for færdsel i området nord for det nuværende tårn til stor gavn for dyrelivet der.
Der vil være udgift til opkøb af jord til P-plads ved Vorupørvej og flytning af tårn.

Afsender

Privat person

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. uxbaalk93kpcwn24nptpyyznxrwhrdek.jpg
Tilbage

Titel på forslaget

Flytning af fugletårn ved Ålvand

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Erik Refsgård Jespersen

Adresse:

Vorupørvej 81

E-mail:

erikrj2010@live.dk

Telefon:

30267153

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Beskrivelse:

Jeg foreslår at flytte det nuværende fugletårn nord for Ålvand til position syd for. Den nuværende placering ligger i et område, som dårligt tåler megen færdsel - og heller ikke bliver besøgt ret meget. En placering syd for vil give mange flere mulighed for at nyde Ålvand på god og forsvarlig afstand (tilmed i medlys og ikke i modlys som nu). Samtidig vil man kunne lukke for færdsel i området nord for det nuværende tårn til stor gavn for dyrelivet der.
Der vil være udgift til opkøb af jord til P-plads ved Vorupørvej og flytning af tårn.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. uxbaalk93kpcwn24nptpyyznxrwhrdek.jpg
Tilbage