Titel på forslaget

Urørt skov

Beskrivelse:

Kunne planen lave en prioriteret plan for omlægning til urørt skov i statens og private skovarealer.
Denne prioritering kunne danne baggrund for en plan som kunne fremlægges og debatteres. I næste række kunne en sådan plan bidrage til at skaffe økonomiske midler til evt. kompensation af private og desuden mhp. politisk stillingtagen ifm. de årlige bevillingslove fsv. Miljø- og Fødevareministeriets evt. nettoindtægtstab ved omlægning.

Afsender

Privat person

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Tilbage

Titel på forslaget

Urørt skov

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Henrik Hjortdal

Adresse:

Skaksvej 13

E-mail:

henrik.hjortdal@gmail.com

Telefon:

22732663

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Beskrivelse:

Kunne planen lave en prioriteret plan for omlægning til urørt skov i statens og private skovarealer.
Denne prioritering kunne danne baggrund for en plan som kunne fremlægges og debatteres. I næste række kunne en sådan plan bidrage til at skaffe økonomiske midler til evt. kompensation af private og desuden mhp. politisk stillingtagen ifm. de årlige bevillingslove fsv. Miljø- og Fødevareministeriets evt. nettoindtægtstab ved omlægning.

Tilbage