Titel på forslaget

Pilgrimsvandringer i NAtionalpark Thy

Beskrivelse:

I virkeligheden en kombination af "Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor" og "Friluftsliv og særlige naturoplevelser".

PILGRIMSVANDRING I NATIONALPARKEN


Hermed en skitse til en idé, som muligvis kunne videreudvikles i fællesskab:

Det kunne være en mulighed at etablere en sti (evt. trampesti) i Nationalparken til brug for pilgrimsvandringer. Ruten kunne indeholde andagtssteder af forskellig karakter; det kunne være et lille kapel bygget af drivtømmer, et (delvist) genopbygget hus hvor der tidligere har været beboelse og rester af mure stadig eksisterer, et kapel bygget af lyngtørv, et krucifix under åben himmel (evt. som landevejskrucifixet ved Frøstrup), et andagtssted blot markeret med hvide strandsten (bleger) el. lgn. – det er kun fantasien og områdets karakter, som sætter grænserne – de økonomiske krav kan være ganske beskedne.

Ofte laver vi små pilgrimsvandringer i mellem kirkerne – der er jo masser af smuk natur i Thy. Men de store naturområder i Nationalparken” er ofte mere uberørte, man forstyrres ikke så meget af veje og trafik – men er ganske enkelt mere ”udleveret” til naturen – og det er en vigtig pointe i pilgrimsvandringerne: Man er alene med Gud under den store åbne himmel. Under pilgrimsvandringerne analyserer og kategoriserer man ikke; man sanser.* Den umiddelbare sansning af naturen, vejret, stien, og ens egen krop befordrer den religiøse oplevelse. Derfor guider man hverken på natur eller arkitektur under en pilgrimsvandring. Pilgrimsvandreren har ikke behov for at kende navne på vegetation eller dyreliv; men snarere den ureflekterede sansning, som Naturparken giver så god anledning til. Små primitive kapeller af forskellig slags ville give gode muligheder for at standse op og holde andagter. Naturen som den store katedral til ordløse oplevelser af guddommeligt nærvær og små kapeller som kirkerum til bevidst refleksion over troen.

Disse faciliteter skulle på hver deres måde indgå harmonisk i Nationalparken som et led i balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Måske kunne de samtidig visualisere noget af områdets kulturhistorie. Om de samtidig kunne fungere som ”skjul” til at observere fugle- og vildtliv uden at forstyrre naturen, har jeg ingen forstand på. Men under alle omstændigheder kunne bemeldte faciliteter også anvendes i forbindelse med almindelige Naturparksvandringer.

Hvis dette kan have jeres interesse, hører jeg gerne fra jer – ligesom jeg naturligvis gerne vil fortælle mere om tankerne bag idéen.

• Det skal dog bemærkes, at man nogle steder – bl.a. på Lindisfarne (Holy Island) – også laver retræter, hvor man netop bruger en præsentation og kort forklaring af landskaber og fugle som motiver i pilgrimsvanderinger – så også på den måde kan natur og kultur kombineres.

PS: Efter 1./1. - 2021 vil mit telefonnummer være et andet.

Afsender

Privat person

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Tilbage

Titel på forslaget

Pilgrimsvandringer i NAtionalpark Thy

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Finn Feilan

Adresse:

Skaksvej 40, Klitmøller

E-mail:

finn.feilan@gmail.com

Telefon:

23650947

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Beskrivelse:

I virkeligheden en kombination af "Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor" og "Friluftsliv og særlige naturoplevelser".

PILGRIMSVANDRING I NATIONALPARKEN


Hermed en skitse til en idé, som muligvis kunne videreudvikles i fællesskab:

Det kunne være en mulighed at etablere en sti (evt. trampesti) i Nationalparken til brug for pilgrimsvandringer. Ruten kunne indeholde andagtssteder af forskellig karakter; det kunne være et lille kapel bygget af drivtømmer, et (delvist) genopbygget hus hvor der tidligere har været beboelse og rester af mure stadig eksisterer, et kapel bygget af lyngtørv, et krucifix under åben himmel (evt. som landevejskrucifixet ved Frøstrup), et andagtssted blot markeret med hvide strandsten (bleger) el. lgn. – det er kun fantasien og områdets karakter, som sætter grænserne – de økonomiske krav kan være ganske beskedne.

Ofte laver vi små pilgrimsvandringer i mellem kirkerne – der er jo masser af smuk natur i Thy. Men de store naturområder i Nationalparken” er ofte mere uberørte, man forstyrres ikke så meget af veje og trafik – men er ganske enkelt mere ”udleveret” til naturen – og det er en vigtig pointe i pilgrimsvandringerne: Man er alene med Gud under den store åbne himmel. Under pilgrimsvandringerne analyserer og kategoriserer man ikke; man sanser.* Den umiddelbare sansning af naturen, vejret, stien, og ens egen krop befordrer den religiøse oplevelse. Derfor guider man hverken på natur eller arkitektur under en pilgrimsvandring. Pilgrimsvandreren har ikke behov for at kende navne på vegetation eller dyreliv; men snarere den ureflekterede sansning, som Naturparken giver så god anledning til. Små primitive kapeller af forskellig slags ville give gode muligheder for at standse op og holde andagter. Naturen som den store katedral til ordløse oplevelser af guddommeligt nærvær og små kapeller som kirkerum til bevidst refleksion over troen.

Disse faciliteter skulle på hver deres måde indgå harmonisk i Nationalparken som et led i balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Måske kunne de samtidig visualisere noget af områdets kulturhistorie. Om de samtidig kunne fungere som ”skjul” til at observere fugle- og vildtliv uden at forstyrre naturen, har jeg ingen forstand på. Men under alle omstændigheder kunne bemeldte faciliteter også anvendes i forbindelse med almindelige Naturparksvandringer.

Hvis dette kan have jeres interesse, hører jeg gerne fra jer – ligesom jeg naturligvis gerne vil fortælle mere om tankerne bag idéen.

• Det skal dog bemærkes, at man nogle steder – bl.a. på Lindisfarne (Holy Island) – også laver retræter, hvor man netop bruger en præsentation og kort forklaring af landskaber og fugle som motiver i pilgrimsvanderinger – så også på den måde kan natur og kultur kombineres.

PS: Efter 1./1. - 2021 vil mit telefonnummer være et andet.

Tilbage