I fritekstfeltet kan du søge på emner, organisationer og andre temaer, som du er interesseret i.

 

Søg

(120) Titel på forslaget Afsender Navn og evt. kontaktperson Formål: Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)
1. Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg Privat person Bent Thodsen, Hanstholm Camping - Thy Feriepark 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser iv0wwjdwm7u5dtmt31azxc1lxy5rkln0.pdf
Detaljer
2. naturprojekter * Mette N Hansen * Detaljer
3. En skov begravelsesplads i statsskoven i Nationalparken Thy * Palle Jensen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
4. Privat person Henrik Hjortdal 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
5. Etablering af bestand af Los i Nationalpark Thy Privat person Thomas Boesdal 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Detaljer
6. Nationalpark Thy 2028 - En stor sammenhængende vildmark Privat person Philip Hahn-Petersen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
7. Vild Natur Nationalpark Thy * Stine Nüchel Tuxen 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer 8k8ubgkagzs5oooxp9nmk6qunb6rrcqm.pdf
Detaljer
8. Naturplejekorps Privat person 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
9. Øget biodiversitet og naturværdi i plantagerne og mere formidling om skovnaturen. Privat person 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer 8l3xodq91u6ltdt0oodwictu2t3guoi6.pdf
Detaljer
10. Bedre formidling af den jordfaste kulturarv og lokalhistorie fra oldtid til nutid * Jørgen Mejlsø 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning e5sik9qgb5ps8w79r00d3jiyu7mxsvc7.docx
Detaljer
11. Naturzone Hanstholm Vildmark Privat person 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
12. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer t9pvjzdjekd1lr1zujn276sn6z8y4rzf.pdf
Detaljer
13. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer el3ivukfgq4xtnj8qbys47zdyet4fp40.pdf
Detaljer
14. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen nphvb4eedtysufed946si495bor131nv.pdf
Detaljer
15. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen nphvb4eedtysufed946si495bor131nv.pdf
Detaljer
16. Naturstyrelsen Thy har den fornøjelse at fremsende forslag til samarbejdsprojekter på de offentligt ejede arealer Organisation Naturstyrelsen Thy, Claus Rasmussen 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer n9783v1yvr42beai839n0lqukb1m8e5r.pdf
Detaljer
17. Naturlig græsning, naturlig hydrologi, urørte skove, naturlig kystdynamik Privat person Kasper Monrad Møller 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
18. Fokus på vildere natur frem for vådere natur. Privat person Kim Haagensen (Lodsejer Klitmøllervej 67, 7700 Thisted) 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen frfvg23fv5nzo4o3rxdnxjlcykdmusup.pdf
Detaljer
19. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Thy Event og Naturcenter, CVR 41384174 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
20. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Ejerforeningen Solskinsvej, Vigsø (96 huse), CVR.nr.: 32597327, v. formand Jens Anton Dalgaard 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
21. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Vigsø Feriecenter (moderejendommen) v. Kirsten Nørgaard, CVR 32062369 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
22. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Nationalparkgruppen under Hawboernes Forening, Lildstrand, v. Tove G. Eriksen, Bjarne Sørensen, Anne-Mette Kristensen 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet 15do38anl3djxt7i71dpdx8pk6pox074.pdf
Detaljer
23. § 2 stk. 3 Stenbjerg Landingsplads Organisation Foreninger i Stenbjerg, Bente Astrup 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 3liexz83a9cwu0ey1oww5pwanlhg2ulj.docx
Detaljer
24. § 2 stk. 3 Stenbjerg Landingsplads Organisation Foreninger i Stenbjerg, Bente Astrup 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 3liexz83a9cwu0ey1oww5pwanlhg2ulj.docx
Detaljer
25. Udsigtspladser Organisation Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
26. Hensyn til hjortevildtet Organisation Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
27. God opførsel i naturen og bedre information Organisation Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
28. Udvidelse af ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Privat person Mie Buus, NaturmadThy 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
29. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Organisation Hannæs Østerild Erhvervsklub, CVR 41702435 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
30. Udvidelse af Nationalpark Thy, strækningen Vigsø - Bulbjerg Privat person Karen og Leo Thorsager 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
31. Landbothy s forslag vedr. analyse af hydrologiske forhold m.m. Organisation Leif Gravesen 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
32. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Øsløs Sogne og Kulturforening v. formand Ib Sørensen 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
33. Læ og opholdsmuligheder for mennesker og fugle Organisation Irene Bjerregaard 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
34. Vandstanden i og omkring Lyngby Organisation Irene Bjerregaard 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
35. landsbyen Lyngby skal bevare sin autensitet Organisation Irene Bjerregaard 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
36. Udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg Organisation Ejerlejlighedsforeningen Vigsø Ferieby B & C 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
37. Flere vådområder Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
38. Svankjær Efterskole (fhv.) som kursuscenter med naturen som omdrejningspunkt Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning lfbz5v09i90zijhuv3xkenw8y7co50cr.docx
Detaljer
39. Svankjær Efterskole (fhv.) som kursuscenter med naturen som omdrejningspunkt Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning lfbz5v09i90zijhuv3xkenw8y7co50cr.docx
Detaljer
40. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Lildstrand Fiske- og Spilhusforening, CVR-nr 23569310 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Detaljer
41. Flere stier og flere opholdsmuligheder Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser r6ay4jl3d0g3dqr9yb2shrypaymn6m1s.docx
Detaljer
42. Mere fokus på kystfiskeri, kystsikring og levevilkår ved kysten Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor jsg9mbwg1navqdiq5rll4kska8t0al8n.docx
Detaljer
43. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Frøstrup og Omegns Borgerforening, CVR 35345914, v. formand Mikael Rathke 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
44. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Østerild og Omegns borgerforening 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
45. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Arup Beboerforening v. formand Karlo Bundgaard 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
46. Ideer til arbejdsopgaver Privat person Gertrud Lützhøft * Detaljer
47. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hunstrup og Omegns Borgerforening v. formand Finn Langballe 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
48. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Bjerget Beboerforening 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
49. Brusere Privat person 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
50. Natursti Privat person 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser hu7xiadvapu4d52ssrox88nef0i5bhpa.jpg
Detaljer
51. Cykelsti Privat person 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
52. Thisted Kommunens kommentarer til: Idé og forslagsfase til Nationalparkplan 2022-28 Organisation Ditte Bach Jensen 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
53. høringssvar til bekendtgørelsen §2 stk. 4 og 6, § 3 stk. 6 Organisation Kystbyernes Netværk, Bente Astrup 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet luytlwvrgdbtlnuajbvrdvtoo9ucglm7.docx
Detaljer
54. Friluftsrådets høringssvar til nationalparkplanen 2022-2028 Organisation Friluftsrådet Nordvest, Formand Jørn Schjøtler 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen fenv2ifk2t22e9zk29hfewyzj16jne0y.pdf
Detaljer
55. Udvidelse af Nationalpark Thy til Bulbjerg * Jon Sundbo, professor, Roskilde Universitet 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
56. Udvidelse af Nationalpark Thy Organisation Mikael Lassen 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
57. Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede. Privat person Folmer Toft Olesen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
58. Korridor mellem Ålevand og Vangså hede. Privat person Torben Flye Jensen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
59. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Vesløs Håndværker- og Borgerforening 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
60. Udvidelse "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Støtteforeningen Hannæs Østerild CVR. 40269274 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
61. Åben op for Klitmøller Å Privat person Mads Ring 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
62. Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Privat person Francois Grimal 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
63. Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Dolle A/S ved Francois Grimal 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
64. Fra Lodsejerforeningen Organisation Niels Vase 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet dhtpvmwkokwod758aekesjdexgk18qee.pdf
Detaljer
65. Hængekøjepladser * Flemming Finøen * 6rh9gnqjn2hll7buvcgivm5y7syt25mx.jpeg
Detaljer
66. Hængekøjepladser * Flemming Finøen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser 3rk0vmnvonkef3ztplg4b1losqisgrpa.jpeg
Detaljer
67. at der etableres en cykel og gangvei fra vesterhavskiosken ud til Mole 72... vejen etableres bag diget..faktisk at fortsætte fra Mole 88 hvor jeg mener den slutter idag...strandene meller mole 72 og mole 88 er langt bedre end både vorupør og klitmøller,,,men ingen ved det, da det ikke er muligt at komme til stranden med mindre man tager den store vandretur langs stranden på ca. 6 km....... samtidig vil det være et aktiv med en traktorbus i sommerperioden som kører fra vesterhavsgrillen, hvis mod nord og syd flere gange om dagen..fra morgen til aften, bussen skal køre langs stranden op mod klitten Privat person Knud Laursen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
68. at der etableres en cykel og gangvei fra vesterhavskiosken ud til Mole 72... vejen etableres bag diget..faktisk at fortsætte fra Mole 88 hvor jeg mener den slutter idag...strandene meller mole 72 og mole 88 er langt bedre end både vorupør og klitmøller,,,men ingen ved det, da det ikke er muligt at komme til stranden med mindre man tager den store vandretur langs stranden på ca. 6 km....... samtidig vil det være et aktiv med en traktorbus i sommerperioden som kører fra vesterhavsgrillen, hvis mod nord og syd flere gange om dagen..fra morgen til aften, bussen skal køre langs stranden op mod klitten Privat person Knud Laursen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
69. Udvidelse: Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg Organisation Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand Hanne Marie Kværndrup (formand) 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
70. Digitale guideture - Vandreture med digital formidling Privat person Allan Ekström * Detaljer
71. Video formidling "On location" Privat person Allan Ekström 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
72. Storytelling på "bålpladser" Privat person Allan Ekström 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
73. Kajak/kano Privat person Allan Ekström 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
74. Klatring og adventure oplevelser Privat person Allan Ekström 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
75. Bålmad med guide Privat person Allan Ekström 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
76. Hike ture med overnatning Privat person Allan Ekström 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
77. Samarbejde Privat person Lene Holst 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
78. Sheltere Privat person Lene Holst 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
79. Grøfteforløb/ Paddeskrab. Privat person Lene Holst 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
80. Naturlegepladser Privat person Lene Holst 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
81. Natur oplevelser af format med handicap i bevæger apperatet Organisation Bulbjerghjemmet Formand Ole Mommer 22248148 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
82. Færdsel i Nationalpark Thy * Kurt Thinggaard 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
83. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Organisation Oh So Quiet, CVR 39435659 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
84. Biodiversitet på private grunde. * Lisbeth Ussing 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Detaljer
85. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Privat person Kjersti Lien 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Detaljer
86. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Privat person Jørgen Kjær 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Detaljer
87. Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg. Organisation Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand cvr. nr. 40381651 * Detaljer
88. Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg Organisation Socialdemokratiet på Hannæs v/Aase Nedergaard (fmd) 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
89. Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg Organisation Socialdemokratiet på Hannæs v/ Aase Nedergaard (fmd) 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
90. Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg Organisation Socialdemokratiet på Hannæs v/ Aase Nedergaard (fmd) 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
91. Stryke forretningsgrundlaget * Annette Qvistgaard 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
92. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Privat person Lild Strand Rideferie B&B v. Liselotte Mouritsen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
93. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Lildstrand Bådelaug v. formand Søren O. Jensen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
94. Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg Organisation Lildstrand Røgeri 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
95. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Foreningen Lildstrand Landingsplads v. formand Jørgen Leegaard 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Detaljer
96. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Privat person Galleri Arte, Lildstrand, v. Pier Maria Andersen 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
97. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet 3iad4v94af8ht4a9dbs3fej42eml9hwx.pdf
Detaljer
98. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning 8szq5i53zct5skktv0j5zzehb0rbi5si.pdf
Detaljer
99. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 * fk75mfekdc85n47qrwrd5oku2bdmruuk.pdf
Detaljer
100. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser 3d7swbhe8au85wpzkzs0ex5rtlvzbz02.pdf
Detaljer
101. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor xioghxdz99k5cup00akjew8l4myidghw.pdf
Detaljer
102. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen pkiizuy9ce2cn79danvydc74izta2rz7.pdf
Detaljer
103. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen * Detaljer
104. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen * Detaljer
105. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
106. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
107. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
108. Svankjær Ungdomsskole Privat person Nora Hornstrup 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
109. Cykelstier Privat person Nora Hornstrup 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
110. "Skoleklasser" i Nationalparken Privat person Nora Hornstrup 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
111. handicapvenlige shelter Privat person Nora Hornstrup 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
112. Digitalisering af historie fra Kystbyerne Privat person Nora Hornstrup 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Detaljer
113. Close Istrupvej and Jens-Söndergards-Vej for cars and motorcycles (accept residents) Privat person Per-Ole Rühsen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
114. Flytning af fugletårn ved Ålvand Privat person Erik Refsgård Jespersen 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning uxbaalk93kpcwn24nptpyyznxrwhrdek.jpg
Detaljer
115. stop Privat person kristian bro 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 5imoreyp5lsh5bvh9p9stzw05tawv8i4.jpg
Detaljer
116. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
117. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
118. Bedre parkeringsmuligheder Privat person Christina Hahnemann 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
119. Urørt skov Privat person Henrik Hjortdal 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Detaljer
120. Pilgrimsvandringer i NAtionalpark Thy Privat person Finn Feilan 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Detaljer
(120) Titel på forslaget Afsender Navn og evt. kontaktperson Adresse: E-mail: Telefon: Formål: Beskrivelse: Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)
1. Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg Privat person Bent Thodsen, Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm Bent@hanstholm-camping.dk 97965198 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg
Hanstholm Camping støtter ønsket om en udvidelse af Nationalpark Thy.Det har altid undret os, at afgrænsningen af Nationalpark Thy, stoppede ved Hanstholm Reservatet syd for Hanstholm.

Området fra Vigsø til Bulbjerg er om ikke mere interessant, så dog meget egenatig på en anden måde en området syd for Hanstholm.
Fra Vigsø til Hjardemål, området med Vullum sø og de øde arealer til Hjardemål og Kløv, er af en egenartighed som ikke findes andet sted.

Enten syntes man, det er utroligt øde og trist, eller også synes man, det er det mest spændende og vilde naturområde, der overhovedet findes i Danmark. Området øst for Hanstholm skrænten var det sidste sted, hvor der blev lukket af for gennemsejling fra Nordsøen til Limfjorden. Det er kun godt 1.000 år siden, de sidste vikingeskibe sejlede denne vej, det gjorde de omkring år 964 da den store nordiske flåde samledes ved Brovst og Aggersborg, før de drog til England og erobede store områder i England.

Naturen er meget anderledes end hvad man ellers finder, for det er rimeligt jomfrueligt og uforstyret land, har været uden store indflydelse af menneskelig aktivitet da det var meget vildt og ufrugtsomt, og derfor ikke kunne dyrkes for landbrug. Man anså det for at være værdiløst og håbløst at dyrke. Det er først indenfor de seneste par hundrede år at der er komme landbrugsdrift på den gamle havbund.

Området hæver sig stadig cirka 1 milimeter om året, dette skyldes at nedtrykningen efter at den sidste is smeltede fra sidste istid, stadig får jorden til at ”svuppe” op igen og hæve sig, men også det faktum at der 5-700 meter nede i undergrunden er en stor salthorst som er på vej op til overfladen. Den stiger op med ca 1-2 millimeter årligt, idet saltet har en lavere vægtfylde end den jord den ligge i, det virker lidt ligesom en dråbe olie i vand der stiger op i en dråbeform. Om flere tusinde år vil saltet bryde igennem og være ganske tæt på jord overfladen. Salthorste ses mange andre steder hvor saltet er kommet ganske tær på jordoverfladen, specielt i Tyskland. Her miner man saltet med buldozere og så bliver det spredt ud på landevejene om vinteren, blandt andet i Danmark.

Da man lavede ”Olsenbanden i Jylland” her, brugte man området omkring Hjardemål som kullise til at vise hvor despeat en situation Olsen banden var kommet i da deres bil brød sammen uden i ødemarken. Der var billeder af det uendelige nærmest ørkenlandskab, og de blev vist billede af skellet rester af dyr som øjensynligt havde forvildet sig ud i området og ikke kunne finde tilbage, for derefter at være døde af tørst og sult.

Omkring Bulbjerg er der rester efter stenalder bopladser og rester efter flinte minedrift. Dette er resterne efter de første mennesker som bosatte sig her i området efter sidste istid for ca 10.600 år siden. Under istiden var hele området dækket af en op til 1.000 meter tykt isgletcher, og i takt med at afsmeltningen rykkede mod nord, flyttede de første ”Thyboer” med.

I plantagerne ved Hjardemål er der spor efter Skæddergården, og der er også spor efter de maker som de første agerdyrkere dyrkede for mere end 2.000 år siden. Det var strenge tider, det var koldt og sandflugten dækkede pludseligt jorden til og man måtte flytte væk igen.

Hanstholm Skrænten var en ø i istidens hav. Ud over Hanstholmen, var der en ø ved Kløv, ved Hjardemål og Bulbjerg. Disse øer lå langt ude i istidshavet og næsten 50 kilometer nord for det faste Jylland mod syd, det nuværende Skive og Midtjylland. Ved Hanstholmen ser man idag tydelige tegn på hvordan isen for 10.000 år siden byggede øen op ved at virke som en buldozer der skabte og pessede overfalden sammen i en af bunke sten og jord. Det er idag en blanding af flint, grus, kalk og sand, og havet har siden hen sat tydelige spor af hvor standlinien lå på Hanstholm skråningen.

Vores del af Thy har en helt egenartig fortid og nutid, den skal vi passe på og bevare, vi skal ikke sætte hegn op og forbyde adgang, vi skal istedet regulere adgangen så den ikke skader fauna og flora unødigt, og sådan at mennesker, gæster og interesserede kan komme og selv opleve denne særegne natur. Derfor skal vi lave åbning i området og information og veje, cykelruter, særlige punkter af interesse, og lave informationsmateriale som gæster kan nemt få og bruge, så gæster får størst mulig oplevelse men at det samtidige sket på en skånsom og reguleret måde. Der skal skiltning, foldere og guidening og information til. Denne information kan ikke ligge så lagt væk fra området som Vorupør gør. Det kræver, man laver et nyt og lokalt informationscenter i området eller i Hanstholm.

Venlig hilsen
Bent Thodsen & Iben Ellerbæk
Hanstholm Camping

iv0wwjdwm7u5dtmt31azxc1lxy5rkln0.pdf
Detaljer
2. naturprojekter * Mette N Hansen Galaksevej 9 mettemarie@cool.dk +4525672332 * Naturpleje : fårehold , geder, kvæg, andre dyr .. - udsættes til pleje af områder, til rekreative forhold for publikum, med stivejledning for besøgende , naturlig markering af tilladte vandrestier, med hensyntagen til ynglesæsoner etc.

Fremme diversitet , vækster etc. - naturligt forekommende i hede/ klit landskaber - forbyde brug af gift som set ved diverse bekæmpelser
- i stedet fremme økosystemer , beskytte vækster og de levende væsener der dræbes v brug af gift.

Obs på sarte, særlige naturområder der ikke er egnet for publikum, særligt i yngleperioder men også generelt - sløjfes i diverse naturfoldere, informations materiale mv.
Detaljer
3. En skov begravelsesplads i statsskoven i Nationalparken Thy * Palle Jensen Håndværkervej 50, 7741 Frøstrup Cermin@altiboxmail.dk 23116320 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser En skov begravelsesplads i statsskoven i Nationalparken Thy kunne være i et afgrænset område i parken, hvor det tillades nedsættelse af aske urner uden nogen form for mindesmærke.
Hvor den ansvarlige skovarbejder og pårørende udpeger stedet og de pårørende selv foretager nedsættelsen (arbejdsredskaber udlånes af skoven).
Man skal betale et gebyr for denne ydelse til National parken for fredningstiden, som er 10 år. Kan det gøres mere enkel og smukt?
Det kunne gøres på følgende måde:
De pårørende mødes med den ansvarlige fra statsskoven. Så finder de i fællesskab et egnet sted, hvor de pårørende selv udføre arbejdet med gravning af hullet og nedsættelsen af aske urnen samt efterfølgende tildækning efter vejledning af statsskoven.
Dette er et meget enkelt udkast til en skov begravelsesplads i statsskoven i Nationalparken Thy, men har man viljen til, at etablerer én sådan, er jeg ganske sikker på, at det kan lade sig gøre.
Detaljer
4. Privat person Henrik Hjortdal Skaksvej 22, Klitmøller henrik.hjortdal@gmail.com 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser 1. Klitterne ved Klitmøller er truet. Bedre skiltning bør Informere turister og lokale om forbud mod færden pga risiko for ødelæggelse af klitten. Afspær særligt sårbare klitter. Dette var bedre tidligere i 70erne- 90erne.

2. Kan man lave en kunstig “legeklit” i Klitmøller som eksisterer i sommer halvåret fx lavet af sandet fra hawbadet i Vorupør eller ved sandpumpning? Noget der giver klitlignende legemuligheder uden at ødelægge klitten.

3. Bedre skiltning af forbud mod færden i Hanstholm reservatet - dele/hele området, hele/dele af året. Ikke - lokalkendte har dårlige muligheder for at overholde reglerne. Det bør være synligt ved alle skovveje, stier og raste- holde- og P-pladser ind mod reservatet.

4. Lav udsigtstårne udvalgte steder, fx var der tidligere to ved De Thygesonsvej. Et forsvandt i 90erne og et i 10erne.

5. Fjern gerne de uskønne designerudkigssteder ved bl.a. Isbjerg
Detaljer
5. Etablering af bestand af Los i Nationalpark Thy Privat person Thomas Boesdal Bjerregårdsparken 134, 7560 Hjerm boesdal@hjerm.dk 25710001 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Udsætning af los, og genindførelse af bestand af Los i Nationalpark Thy

I takt med at Naturnationalparker uden menneskelig indblanding indføres, bør vi være på forkant med at genskabe de dynamikker der kan få naturen til at balancere så naturligt som muligt.
National Park Thy bør som den førende nationalpark i Thy være forgænger på dette område.
Da det trækker ud med en naturlig etablering af ulv i Thy, bør der kigges på det Spanske projekt med genudsætning.

Det er vellykket og gennemført. Og kan nemt gøres i Thy.

Den naturlige bestand af byttedyr der kan bære prædationen er tilstede.
Der er en meget lave tæthed af feks får i området, som mindsker udfordringerne.

Det er meget få dyr der skal udsættes, for at dække national parken til en start.

Det er desuden vigtigt at opnå erfaring med et rovdyr som los, hvis vi flere steder i dk skal lykkedes med at have rigtige natur national parker der hviler i sig selv.

Input er hermed givet, bemærk det er fremsendt af Thomas Boesdal som privatperson.
Detaljer
6. Nationalpark Thy 2028 - En stor sammenhængende vildmark Privat person Philip Hahn-Petersen Helshagevej 38 hahnpetersen@gmail.com 61779175 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen
Nationalpark Thy 2028: En stor sammenhængende og selvopretholdende vildmark

Danmark mangler plads til vild natur. I Nationalpark Thy har vi plads, men også her har naturen
potentiale for at blive langt vildere end den er i dag til glæde og gavn for biodiversitet, beboere og
besøgende.

I Nationalpark Thy kan vi genoprette vilde og dynamiske økosystemer i et sådant omfang, at naturen bliver selvopretholdende på biodiversitet. Det er enklere, vigtigere og billigere at realisere i Thy end noget andet sted i Danmark, fordi her i forvejen er store sammenhængende arealer med enestående naturværdier, og fordi staten i form af Naturstyrelsen Thy er den primære lodsejer. Det betyder at Folketinget i sidste ende kan bestemme, hvordan de største arealer i nationalparken skal forvaltes og hvordan forvaltningen skal finansieres. Hvad der ikke er muligt for Naturstyrelsen Thy at gennemføre i dag, kan derfor hurtigt blive muligt at gennemføre i morgen, såfremt der er flertal i Folketinget for det.

Nationalpark Thy har som formål nr 1, “at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder.” Målsætningerne lyder “at de skal udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance m.v. Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.”

Det er flotte og vigtige målsætninger. Jeg ønsker dog at ambitionsniveauet hæves yderligere, når det kommer til hvordan og hvor hurtigt disse målsætninger skal opfyldes. Mit forslag til nationalparkplanen 2022-2028 er derfor en vision for hvordan Nationalparkens formål kan løftes til nye højder.


Forslag 1: Se hele Nationalpark Thy som et økosystem

I stedet for at anskue Nationalpark Thy som et kludetæppe af arealer med forskellige formål og forskellige naturtyper, anbefaler jeg at man ser på Nationalpark Thy som et stort sammenhængende økosystem, der skal genoprettes. Nationalpark Thy i 2028 er en stor sammenhængende vildmark, hvor naturens processer kan udspille sig frit.

De primære trusler mod de unikke naturværdier i Nationalpark Thy i dag, er de direkte og indirekte konsekvenser af skovbrug, landbrug og jagt. Fremtidens Nationalpark Thy er derfor helt fri for statsligt skovbrug og landbrug. Jagt er forbeholdt private arealer og reguleres udelukkende ud fra hensyn til biodiversiteten.

Det gælder om at anskue Nationalpark Thy som en stor sammenhængende vildmark, hvor naturen kan få lov til at udvikle sig så vildt og dynamisk som muligt under hensyntagen til infrastruktur og beboelse. Indenfor Nationalpark Thy skal der være fri bevægelighed for vind, vand, ild og store dyr.

Helt konkret forestiller jeg en afvikling af alle former for landbrug, skovbrug, vildtpleje og jagt på statens arealer, samt stærke incitamenter for private lodsejere til at genoprette naturen i videst muligt omfang på egen jord, f.eks. i form af forbedrede jagtmuligheder.

Jeg ser en stor sammenhængende vildmark med ét langt hegn mod kulturlandskabet, der sikrer at de store dyr finder deres føde i nationalparken til gavn for naturen, og ikke på markerne udenfor til skade for afgrøderne. Der kan sættes hegn om bebyggelser og privat ejendom, men der ud over fjernes alle indre hegn i Nationalpark Thy

Et langt hegn langs nationalpark-grænsen vil muliggøre naturlige tætheder af store planteædere i naturen, hvilket er af afgørende betydning for den øvrige biodiversitet. Naturlige tætheder af store planteæder betyder, at dyrene primært reguleres af den tilgængelig føde i vinterhalvåret, samt af sygdom og i mindre omfang også af rovdyr. Når dyr har adgang til dyrkede marker, vildtagre og fodertønder, og primært reguleres af jagt under hensyn til landbrug og skovbrug, kan de ikke udfylde deres rolle i økosystemet. Derfor er hegn så vigtige i et intensivt dyrket landskab som Danmark.

Kronhjort har en vigtig funktion i Thys natur i dag, men de får ikke mulighed for at udfylde deres rolle i økosystemet i tiltrækkeligt omfang, fordi de reguleres ned på et niveau, der gør bestanden tålelig for skovbrug og landbrug. Selv hvis krondyr fandtes i naturlige tætheder, så ville det alligevel være relevant at udsætte dyr som f.eks. hest, okse, vildsvin, bison og elg i Thy, fordi de har for forskellige fødepræferencer, levesteder og adfærd, og derfor påvirker økosystemet forskelligt. Præcis hvilke arter af store planteædere der er mest oplagte i Thy, bør afgøres af forskere. Afgørende er det dog at der udsættes dyr der er større end krondyr, og som kan spise grovere vækster end de kan. Heste og kvæg er formentlig en god start.

Hegnet langs nationalparkgrænsen bør være permeabelt for mindre arter f.eks. rådyr, hare, ræv, grævling, ulv og guldsjakal. Det er godt at rovdyr og ådselædere har mulighed for at indfinde sig spontant, og udvikle deres bestande i takt med at fødegrundlaget for dem stiger.

Som privat lodsejer indenfor Nationalpark Thy eller som nabolodsejer kan man blive en del af
hegnet, hvis man indvilliger i at afvikle skovbrug, landbrug og vildtpleje på ens ejendom. Til
gengæld får man så mulighed for at drive jagt på de store dyr, der måtte tage ophold på ens jord,
samt udbyde kommercielle natur- og friluftsaktiviteter, overnatning og servering for turister mm.

Omfanget af jagt og andet friluftsliv indenfor nationalparken reguleres udelukkende efter
videnskabelige vurderinger af hvad biodiversiteten kan bære. Jagten kan evt. benyttes til at simulere effekten af naturlige rovdyr i økosystemet indtil en ulvebestand af betydning indfinder sig.

Der hvor veje krydser nationalparkgrænsen anlægges der færiste, så det er let at køre ind og ud.
Det er ikke tanken at veje skal frahegnes indenfor nationalparken. I det omfang de høje tætheder af dyr udgør et trafikalt problem, bør hastighedsbegrænsninger være nok til at undgå uheld.

Alle private lodsejere, der ikke ønsker at bo indenfor hegnet bliver tilbudt egen låge og eller færist, så deres adgang til nationalparken ikke begrænses.Udfasning af skovbrug
Det er velbeskrevet at klitplantagerne optager plads fra klithedens arter, fragmenterer deres levesteder, ødelægger vandbalancen og vandmiljøet, og er kilde til spredning af invasive arter af nåletræer.
En indirekte negativ konsekvens af skovbrug indenfor nationalparken er ønsket om at begrænse vildtskader på bevoksningerne. Nyplantninger frahegnes og hjortevildt reguleres ned til unaturligt lave tætheder for at beskytte
De største nåletræsbevoksninger er statsejede. Det er derfor oplagt at undersøge hvordan den statslige skovdrift kan udfases fuldstændigt fra nationalparken, så truslen mod naturværdierne fjernes.
I den forbindelse er det væsentligt at anerkende, at plantagerne i dag også rummer vigtige naturværdier og levesteder. Det giver derfor ikke mening at rydde alle bevoksninger fuldstændigt. Nogle bevoksninger er oplagte at udlægge til urørt skov.
De vigtigste indførte træarter at fjerne hurtigst muligt er Sitka-gran og Contorta-fyr, fordi de har meget lidt tilknyttet biodiversitet, vokser hurtigt, skygger meget, spreder sig hurtigt fra frø, spirer efter brand, tåler våd bund og er modstandsdygtige overfor nippende dyr, salt og vind. Det giver ikke mening at Naturstyrelsen Thy fortsat har bevoksninger med disse arter, når det er velkendt hvor problematiske de er for vores hjemmehørende biodiversitet.
Men lad ikke Sitka og Contorta være en undskyldning for at bruge ressourcer på at gennemføre et evigt bekæmpelses regime. Ryd så meget som muligt af dem gennem en kort årrække, og slip derefter kontrollen.


Udfasning af landbrug
Landbrug fylder mindre i Nationalpark Thy, men udgør stadigt væsentlige problemer for naturværdierne. Sommergræsning af naturarealer med henblik på indtægter fra landbrugsstøtte og salg af kød, medføre ofte blomstermangel i sommerhalvåret pga for mange dyr eller homogeniseringen af vegetationen, som følge af brakpudsning for at leve op til støtteregler.
Omlagte græsmarker med kulturgræsser og kløver optager plads fra de vilde planter.
Dyrkede marker optager plads og udgør spredningsbarrierer for vilde arter, og gødskning og sprøjtning af markerne har negativ randpåvirkning af de tilstødende naturarealer.


Omstilling af jagt
Jagt er ikke i sig selv en trussel mod biodiversitet. Det afhænger fuldstændigt af hvor og hvordan jagten gennemføres og reguleres.
Jagt på statsejede arealer i dag har især den negative konsekvens for naturen, at tæthederne af hjortevildt holdes langt under naturens bæreevne af hensyn til skovbrug og landbrugsinteresser. Det betyder at krondyr ikke bidrager med tilstrækkelig dynamik i økosystemet. Manglen på dynamik i klithederne, er den primære årsag til mange sjældne arters tilbagegang.
Jagt påvirker også krondyrenes adfærd negativt. De bliver sky og nataktive. Gemmer sig i tykninger i dagstimerne og æder af dyrkede marker efter solnedgang, i stedet for at opholde sig i længere perioder i klithederne hvor de kunne skabe gavnlige forstyrelser.
Misforståede jagtinteresser kan også modvirke naturgenopretning. Nogle jægere tror f.eks. at græsning med heste og kvæg skræmmer hjortevildt væk. Modstanden mod græsning føre så til ophobning af førne, tilgroning og mangel på dynamik til skade for sjældne arter. Der kan også være modstand mod rydning af eksotiske nåletræer, fordi jægerne anser beplantningerne som skjul for vildtet.
Vildtplejetiltag kan også have direkte og indirekte negative konsekvenser for biodiversiteten. Direkte negative konsekvenser ved at der etableres vildtagre med afgrøder i områder, hvor der ellers kunne have været naturlig vegetation. Indirekte negative konsekvenser ved at påvirke dyrenes adfærd, så de lokkes af let tilgængelige kalorier, i stedet for at spise af de grovere vækster i naturen.
Men jagt kan også bruges til gavn for biodiversiteten. Især ved at skabe incitamenter for naturbeskyttelse og udtagning af landbrugsjord hos private lodsejere.
Jagt kan også bruges til at adfærdsregulere krondyr, så de holder sig inde i naturområder fremfor ude i kulturlandskabet. Det gøres ved at holde store kerneområder fuldstændigt jagtfrie, mens der drives intensiv jagt i landbrugsområderne udenfor nationalparkenFolketinget har magten og ansvaret for at forbedre naturens tilstand i Nationalpark Thy
At Naturstyrelsen Thy er lodsejer betyder, at Folketinget ultimativt kan beslutte hvilke formål størstedelen af Nationalpark Thy skal forvaltes efter og hvordan forvaltningen skal finansieres.

Indtil videre har Folketinget besluttet at Naturstyrelsen skal drives som en statsejet virksomhed, der skal finansiere en stor del af egen drift via indtægter fra skovbrug, landbrug og jagtudleje.
Det er paradoksalt fordi de største trusler mod biodiversiteten i Nationalpark Thy, og de største barrierer for den vilde naturs udfoldelse, fortsat er de direkte og indirekte konsekvenser af statens eget skovbrug, landbrug og jagtudleje.

Folketinget kan beslutte at Naturstyrelsen i fremtiden skal finansieres 100% over skatten og ikke længere må finansiere egen drift via indtægter fra skovbrug og landbrug. Folketinget kan beslutte at formålet med naturstyrelsens aktiviteter skal være at beskytte biodiversitet, give plads til vild natur og skabe adgang for folket til statens naturområder.
Detaljer
7. Vild Natur Nationalpark Thy * Stine Nüchel Tuxen Helsebakken 10 stine.nuchel.Tuxen@gmail.com 28581100 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Forslag til udvikling af natur og biodiversitet 8k8ubgkagzs5oooxp9nmk6qunb6rrcqm.pdf
Detaljer
8. Naturplejekorps Privat person 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Forslag om at ansætte en gruppe af folk i fleksjob og evt også skånejob. Deres arbejde kan være at bekæmpe invasive arter rundtomkring på Nationalpark Thys arealer. Detaljer
9. Øget biodiversitet og naturværdi i plantagerne og mere formidling om skovnaturen. Privat person 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Jeg forslår at arbejde for omlægning af Nationalparkens plantager til urørt skov og naturnært drevet skov med hjemmehørende arter og lysåbne partier. Desuden at plantagernes historie og biologi gøres til en del af fortællingen om naturen i Nationalpark Thy. Samt at formidlingen om biodiversiteten og økologien i skovnaturen øges. Begrundelse og uddybende beskrivelse af forslaget kan læses i den vedhæftede PDF. 8l3xodq91u6ltdt0oodwictu2t3guoi6.pdf
Detaljer
10. Bedre formidling af den jordfaste kulturarv og lokalhistorie fra oldtid til nutid * Jørgen Mejlsø Vesterheden 87, 8800 Viborg jmc87@mail.dk 20809210 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Der har på mange områder været en god udvikling i Nationalpark Thy.
Et af de områder der efter min mening kan ske en forbedring er formidlingen af den jordfaste kulturarv i forbindelse med fortællingen om de forskellige perioder i Thy´s historie.
Her tænker jeg især på at skabe sammenhæng mellem dels et lokalområde gennem tid, og dels en types udvikling i en større sammenhæng. For at belyse hvad jeg tænker på vil jeg forklare følgende.
Det kunne være nogle gamle vejspor på en hede der kunne forklare noget om infrastrukturen og sameksistensen på netop denne lokalitet gennem flere hundrede år, og dermed være lokalhistorisk interessant, og samtidig kunne de samme vejspor sættes i forbindelse med andre levn af infrastruktur i en meget større sammenhæng.
Det kunne være en landsbys udvikling gennem flere hundrede år, men samtidig sat i forbindelse med de omkringliggende landsbyer, landsbyens forhold til Thisted og forhold til omverdenen.
Det kunne være en gammel herregårds udvikling gennem flere århundreder, sat i forbindelse med de omkringliggende tilsvarende herregårde m.m. og sat i forbindelse med nærliggende landsbyer, kirker m.v.
Det kunne være et område med levn fra oldtiden, hvor det blev beskrevet hvad der vides om netop denne lokalitet, og sat sammen med hvad der måtte kendes af andre samtidige lokaliteter i Thy, også uden for nationalparken.
Det hele kunne kædes sammen på en geografisk IT-baseret platform, som både kunne være til glæde for det almindelige publikum, og samtidig være til inspiration for alle de lokale guider i området.
e5sik9qgb5ps8w79r00d3jiyu7mxsvc7.docx
Detaljer
11. Naturzone Hanstholm Vildmark Privat person 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen For det tilfælde at ideens ejermand ikke selv oploader, vil jeg forslå at man arbejder på at realisere Rune Engelbreth Larsens ide om Naturzone (eller naturnationalpark) Hanstholm Vildmark. Blot bør man ikke inddrage arealerne syd for Nors Sø pga. den meget benyttede badeplads og shelterplads her. Forslaget er beskrevet i dette link: https://www.naturzonen.dk/naturzone-hanstholm-vildmark Detaljer
12. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen Michel Wester 17A, Klitmøller, 7700 Thisted ib.nord,nielsen@gmail-com 40579323 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Bilag 2 t9pvjzdjekd1lr1zujn276sn6z8y4rzf.pdf
Detaljer
13. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen Michel Wester 17A, Klitmøller, 7700 Thisted ib.nord.nielsen@gmail.com 57409323 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Bilag 1 el3ivukfgq4xtnj8qbys47zdyet4fp40.pdf
Detaljer
14. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen Michel Wester 17, Klitmøller ib.nord.nielsen@gmail.com 57409323 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Høringssvar fra de 3 organisationer, Danmarks Naturfredningsforening (DN),
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) vedrørende Nationalparkplan 2022-28
nphvb4eedtysufed946si495bor131nv.pdf
Detaljer
15. DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy Organisation Ib Nord Nielsen Michel Wester 17, Klitmøller ib.nord.nielsen@gmail.com 57409323 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Høringssvar fra de 3 organisationer, Danmarks Naturfredningsforening (DN),
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) vedrørende Nationalparkplan 2022-28
nphvb4eedtysufed946si495bor131nv.pdf
Detaljer
16. Naturstyrelsen Thy har den fornøjelse at fremsende forslag til samarbejdsprojekter på de offentligt ejede arealer Organisation Naturstyrelsen Thy, Claus Rasmussen Søholltvej 6, Søholt, 7700 Thisted thy@nst.dk 72543966 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Til Nationalpark Thy

Helt overordnet ønsker Naturstyrelsen Thy at samarbejde om projekter, der er med til at styrke naturkvaliteten og friluftsmuligheder på de offentligt ejede arealer i nationalparken.

Det gælder de lysåbne arealer, men det gælder også skovene. Alt sammen med henblik på at øge naturindholdet og friluftsmulighederne yderligere i forhold til det, Naturstyrelsen Thy har mulighed for i dag på de offentligt ejede arealer.

Helt konkret sender Naturstyrelsen Thy vedlagt en række forslag til samarbejdsprojekter. Flere kan komme til. Naturstyrelsen Thy ser nemlig gerne, at nationalparken selv kommer med forslag til projekter, der kan samarbejdes om med henblik på at styrke naturindholdet og friluftsmulighederne på de offentligt ejede arealer.

Endelig er Naturstyrelsen Thy meget fokuseret på at beskytte den sårbare natur, der ikke tåler nogen form for forstyrrelse. Det er også et arbejde, som Naturstyrelsen Thy lægger op til samarbejde om fremadrettet.

Vi glæder os til samarbejdet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
Konstitueret skovrider | Thy
+45 72 54 39 66 | +45 22 22 16 30 | ckr@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Søholtvej 6 | 7700 Thisted | Tlf. +45 72 54 30 00 | thy@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk,

Naturstyrelsens persondatapolitik
n9783v1yvr42beai839n0lqukb1m8e5r.pdf
Detaljer
17. Naturlig græsning, naturlig hydrologi, urørte skove, naturlig kystdynamik Privat person Kasper Monrad Møller Rungsted Plads 13, 2 th moellenmaler@hotmail.com 22709126 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Kære NST,

Jeg undrer mig meget over, at indførsel af naturlig græsning med et bredt udvalg af store græssere slet ikke er at finde i ideoplægget i har fremlagt for planperioden 2022 2028, når det nu er noget samtlige danske biodiversitetsforskere entydigt anbefaler. Det ville være let, billigt og publikumsvenligt (også for de lokale selvfølgelig) at starte med at etablere en sammenhængende hegning, hvor vildsvin, elg, bison, hest og kvæg kunne lave helårsafgræsning uden tilskudsfodring og selvregulerende bestandsantal (måske med reaktiv bortskydning af dyrene inden de dør naturligt, så den forældede (ifht rewildingprojekter) dyreværnslov holdes). Der behøves kun at etablere et hegn langs den østlige grænse af nationalparken. Derved kan I også sløjfe mange af de udgifter, der idag bruges til bekæmpelse af invasive planter, da det jo viser sig, at dyrene sagtens kan holde f.eks. rynket rose.

Jeg er tilgengæld glad for at se, at der er ved at komme mere fokus fra jeres side på naturlig hydrologi. Det er oplagt, billigt og publikumsvenligt at sløjfe dræn og grøfter overalt i området.

Naturlig kystdynamik og urørte skove er desværre også noget af der mangler i ideoplægget. Begge dele er igen noget som der er bred konsensus blandt biodiversitetsforskerne om, at vi mangler i udpræget grad i Danmark. Til skade for naturen. Det er helt oplagt, at staten ikke skal drive produktionsskove i nationalparker som ovenikøbet er natura2000.

Jeg glæder mig til at besøge nationalparken igen, og håber at I vil implementere de ovenstående forslag.
Detaljer
18. Fokus på vildere natur frem for vådere natur. Privat person Kim Haagensen (Lodsejer Klitmøllervej 67, 7700 Thisted) Brovænget 3, 2700 Brønshøj kim.haagensen@mail.dk 40212156 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Problemfyldte emner fra tidligere planperioder bør opgives og fokus bør rettes mod at genskabe mere næringsfattige forhold ved en større grad af afgræsning både med vilde dyr og med kvæg og heste. Se vedlagte dokument. frfvg23fv5nzo4o3rxdnxjlcykdmusup.pdf
Detaljer
19. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Thy Event og Naturcenter, CVR 41384174 Kærupvej 9, Bjerget, 7741 Frøstrup kontakt@thynatur.dk 29608848 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Thy Event- og Naturcenter støtter høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg.
Med venlig hilsen Tommy Jensen
Detaljer
20. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Ejerforeningen Solskinsvej, Vigsø (96 huse), CVR.nr.: 32597327, v. formand Jens Anton Dalgaard Fabrikvej 12. 1. sal 8800 Viborg Fabrikvej 12. 1. sal 8800 Viborg, 96 huse beliggende på Solskinsvej, 7730 Hanstholmj, 7730 Hanstholm jensantondalgaard@gmail.com 21726969 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Ejerforeningen Solskinsvej (96 huse) tilslutter sig høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg.Detaljer
21. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Vigsø Feriecenter (moderejendommen) v. Kirsten Nørgaard, CVR 32062369 Fabrikvej 12. 1. sal 8800 Viborg, beliggende: Vigsø Bugt Vej 1 7730 Hanstholm kn@bachgruppen.dk 28998660 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Vigsø Feriecenter tilslutter sig høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg.

Detaljer
22. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Nationalparkgruppen under Hawboernes Forening, Lildstrand, v. Tove G. Eriksen, Bjarne Sørensen, Anne-Mette Kristensen Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Siden forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg blev fremsat i 2017, har NPT's ledelse og kommunalbestyrelsen gentagne gange sat spørgsmålstegn ved, hvem der havde ansvar for at afholde borgermøde, og om forslaget om udvidelse havde tilstrækkelig lokal opbakning. Dette på trods af masterplaner og høringssvar til kommuneplan tilbage i foråret 2018.

NPT har kalendersat et borgermøde til 29.10., bl.a. med henblik på at dokumentere en sådan opbakning til udvidelse. I Nationalparkgruppen er vi naturligvis tilfredse med, at et sådant møde omsider er blevet et tilbud. Imidlertid virker et offentligt møde i Hanstholm en mørk hverdagsaften i oktober, i coronatid og med mundbind, måske ikke specielt tillokkende at køre langt efter for størsteparten af det tavse flertal? Derfor har lokalområdet Lildstrand-Hannæs-Østerild/Nordthy - med opbakning fra Vigsø - benyttet denne mulighed for at indgive høringssvar og således dokumentere fuld opbakning via borgerforeninger, ejerforeninger, erhvervsklub, politisk lokalkreds, private erhvervsdrivende m.fl. Vi forventer således, at den lokale opbakning dermed er endeligt dokumenteret, endda på skrift. Der indgår ikke landbrugsinteresser i forslaget, som omfatter fredede arealer (primært klithede), hvoraf 85% ejes af staten og drives af Naturstyrelsen Thy.

Vores forventning til borgermødet er, at det kan være det skub, som for alvor sætter gang i en udviklingsorienteret, konstruktiv og dialogbaseret drøftelse mellem NPT-ledelse, kommunalbestyrelse og lokalsamfund. I givet fald med en aftalt tidsramme og proces.

Velbegrundede lokale udviklingsønsker for Nordthy bør ikke bremses på grund af evt. snævre interesser, manglende udviklingsorientering og manglende beslutningsdygtighed. Tilhørsforhold til Nationalpark Thy er fortsat lokalområdets første prioritet og det helt naturlige valg som en del af Thy og Thisted Kommune. Synergien for alle parter burde være indlysende ved at få hele Thisted Kommunes vestkyststrækning og alle seks kystbyer ind i Nationalpark Thy. Andre strategier kan imidlertid også bringes i spil, set i lyset af det landspolitiske fokus på store sammenhængende naturområder.
15do38anl3djxt7i71dpdx8pk6pox074.pdf
Detaljer
23. § 2 stk. 3 Stenbjerg Landingsplads Organisation Foreninger i Stenbjerg, Bente Astrup stenbjerg kirke vej 80 benteastrup@live.dk +4523474330 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Alle foreninger i Stenbjerg bakker op om det påbegyndte samarbejde mellem Stenbjerg Landingsplads, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen og Thisted i forventning om at bevare og udvikle et autentisk levende miljø. 3liexz83a9cwu0ey1oww5pwanlhg2ulj.docx
Detaljer
24. § 2 stk. 3 Stenbjerg Landingsplads Organisation Foreninger i Stenbjerg, Bente Astrup stenbjerg kirke vej 80 benteastrup@live.dk +4523474330 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Alle foreninger i Stenbjerg bakker op om det påbegyndte samarbejde mellem Stenbjerg Landingsplads, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen og Thisted i forventning om at bevare og udvikle et autentisk levende miljø. 3liexz83a9cwu0ey1oww5pwanlhg2ulj.docx
Detaljer
25. Udsigtspladser Organisation Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen Marianes Vej 3 tage-es@hotmail.com 40115429 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Udsigtspladser.
Vi har påpeget det tidligere men kan se, at man på de seneste kort over stier i Nationalparken, stadig fører stier langs med fuglenes og vildtets leveområder, i stedt for at dirigere publikum vinkelret ud til nogle udsøgte punkter, hvor publikum kan være heldige at få udsyn til bl.a. traner, ørne, og hjortevildt, og derved kan iagttage såvel fugle som hjortevildt uden at forstyrre dem. Derfor mener vi, at udsigtspunkter med afmærkede stier, eventuel fra en P-plads, er en egnet løsning. Det er i øvrige den løsning, vi oplever i nationalparker i mange andre lande, hvor der ofte er strenge restriktioner for, hvor publikum må færdes.
Udsigtsplatformen i Sårup er et skoleeksempel på, hvordan publikum rimelig ubesværet kan komme tæt på en stor naturoplevelse, uden at forstyrre fugle og vildt, og burde være model for flere andre udsigtspunkter.
Som eksempel kan også nævnes Vejlerne, hvor man fuldstændig styrer publikums færdsel ved hjælp af anlagte stier/gangbroer, og hvor publikum alligevel kommer helt ud i de uberørte områder, igen uden at forstyrre fuglene.
Til gengæld har fugletårnet nord for Ålvand Klithede en uhensigtsmæssig placering, og bør flyttes, hvis det er muligt, til et lettere tilgængeligt sted.
Detaljer
26. Hensyn til hjortevildtet Organisation Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen Marianes Vej 3 tage-es@hotmail.com 40115429 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Hjortevildt
I forbindelse med de fremtidige projekter til naturgenopretning, herunder rydning af bevoksninger, bør man afvente effekten af såvel nuværende som tidligere projekter, før man igangsætter nye og evt. større projekter. Vi vil desuden understrege vigtigheden af, at man er bevidste om at bevare større områder med tæt bevoksning som hvileområder, i nærheden af hjortevildtets fouragerings områder.
Hjortevildtet er en af Nationalparkens nøglearter og den vigtigste naturplejer af klitheden. Det er derfor af allerstørste betydning, at de får ro til at pleje klitheden, så de ikke – på grund af forstyrrelser - søger ud af Nationalparken og i stedet fouragerer på de omkringliggende landbrugsarealer.
Vi ser gerne at hegn, i forbindelse med naturpleje i Nationalparken, begrænses mest muligt, dels af hensyn til vildtets frie bevægelse, men også fordi, især dårligt, vedligeholdte hegn, både el- og maskehegn kan være dødsfælder for hjortevildtet.
Desuden findes der undersøgelser der viser, at hjortevildt meget nødigt vil fouragere, og dermed pleje naturen, i hegn hvor der går får, heste eller kreaturer.
Detaljer
27. God opførsel i naturen og bedre information Organisation Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen Marianes Vej 3 tage-es@hotmail.com 40115429 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser God adfærd/bedre information til publikum.
Den voldsomme stigning af besøgende i Nationalparken, har desværre resulteret i mange uheldige oplevelser med publikum, der ikke har vist ”forståelse for” hvordan man færdes og tager hensyn til naturen. Derfor ser vi med stor forventning frem til, om projektet ”Code of conduct” som Nationalpark Vadehavet er tovholder på, vil give en større forståelse for naturens sårbarhed i vores nationalparker.
Nogle af problemerne med publikums færden, især i og ved de sårbare områder, bør man dog forsøge at afværge allerede nu, bl. a. ved hjælp af bedre afmærkede stier, samt ved at øge informationsniveauet ved hjælp af bedre skiltning, pjecer, apps mm. Her tænker vi også på en meget bedre information om, at hunde skal føres i snor. Der er allerede skiltning på Naturstyrelsens arealer, men det er tilsyneladende ikke nok, da løse hunde i Nationalparken ikke er et særsyn.
Der er desuden behov for tydelig information om, at der er forskellige regler for publikums færdsel, afhængig af om det er på statens arealer eller på privat ejendom.
Detaljer
28. Udvidelse af ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Privat person Mie Buus, NaturmadThy Højstrupvej 9, Frøstrup mie@thymad.dk 61998539 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Med min forretning NaturmadThy tilslutter jeg mig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand. Det er min opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på naturturisme med baggrund i områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur. Detaljer
29. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Organisation Hannæs Østerild Erhvervsklub, CVR 41702435 Håndværkervej 16, 7741 Frøstrup frank@koldsgaard.dk 31331550 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Hannæs Østerild Erhvervsklub tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand. Det er vores opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur.
Erhvervsklubben er en interesseorganisation, der repræsenterer 29 medlemsvirksomheder på Hannæs/Nordthy. Erhvervsklubben blev stiftet i 2019 på initiativ af de otte borgerforeninger på Hannæs. Erhvervsklubbens formål er at udvikle lokale erhvervsmuligheder.
Detaljer
30. Udvidelse af Nationalpark Thy, strækningen Vigsø - Bulbjerg Privat person Karen og Leo Thorsager Hamborgvej 125, 7730 Hanstholm thorsager@adslhome.dk 20443779 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Vi støtter forslaget fra Hawboernes Forening, Lildstrand.
Er lodsejere i den foreslåede udvidelse af Nationalpark Thy
Detaljer
31. Landbothy s forslag vedr. analyse af hydrologiske forhold m.m. Organisation Leif Gravesen Klatmøllevej 27, Thorsted, 7700 Thisted leifgravesen@gmail.com 97 97 12 71 mobil 20 20 76 36 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet


16. oktober 2020
Forslag til Nationalparkplan 2022-28.


Generelt vil LandboThy gerne indlede med at udtrykke tilfredshed med tidligere projekters gennemførelse, som jo alle bygger på frivillighedsprincippet. Det er vigtigt at frivillighed også fremover danner grundlag for lodsejers medvirken i projekter.
LandboThy vil i forbindelse med fremtidige projekter (især vedr. hydrologi) anbefale, at naboarealer, også udenfor nationalparkgrænsen, inddrages i forundersøgelserne. Dette er begrundet i, at vandet/hydrologien selvsagt ikke kender grænsen, og at projekter derfor kan få indflydelse på de tilgrænsende arealer uden for Nationalparken. Det er derfor relevant at inddrage disse tilgrænsende arealer i forundersøgelserne.
Her tænkes på eksempelvis områder nær Vang Sø, Torup Sø og Sjørring Sø. De lavtliggende arealer mellem Nationalparken og Hvidbjerg Å systemet kan også nævnes. Det er vigtigt at områder der ligger lavere eller i niveau med det projekterede areal, skal have særlig opmærksomhed.
Med henblik på nationalpark Thys størrelse og afgrænsning, er LandboThy af den holdning at den er korrekt som den er i dag, og vi ser derfor ikke nogen grund til ændringer.
Dog mener LandboThy, der er eksempler på, at der kan laves ”synergi-projekter” henover nationalparkgrænsen til gavn for både Nationalparken og nabolodsejere udenfor. Det kunne f.eks. være øst for Vandet Sø, Skradekær, hvor det fornemmes, at der er positiv stemning for et vådområde, men ikke for en flytning af nationalparkgrænsen.
For LandboThy’s bestyrelse
Med venlig

Leif Gravesen
Detaljer
32. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Øsløs Sogne og Kulturforening v. formand Ib Sørensen Søndre Øsløsvej 20 Øsløs 7742 Vesløs ibsoerensen7742@gmail.com 20 42 03 22 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Øsløs Sogne og Kulturforening skal hermed meddele, at vi tilslutter os Hawboernes Forening, Lildstrands høringssvar om en udvidelse af nationalpark Thy - fra Vigsø til Bulbjerg.
Med venlig hilsen Ib Sørensen
Øsløs Sogne og Kulturforening
Detaljer
33. Læ og opholdsmuligheder for mennesker og fugle Organisation Irene Bjerregaard Irebje@gmail.com 27129307 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Formål 2 og 6.
Vi ønsker at der er balance mellem NPTs ønske om at tilbageføre jordene/klitområder til åbent land og hensynet til mennesker, dyr og fugle.
I og omkring Lyngby er der fældet utrolig mange træer. Det er efter aftaler med private lodsejere. Og det er på statens arealer. Lige nu fjernes roser i klitten, så tæt ved havet, så det kan åbne ny sandflugt.
Der var engang hvor sandflugt og stormvejr var dagligdag. Og dengang fortæller ældre beboere at der ikke var mange fugle.
Vi kunne forestille os at der blev plantet ny vegatation af hjemmehørende arter visse steder i området.
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Detaljer
34. Vandstanden i og omkring Lyngby Organisation Irene Bjerregaard Irebje@gmail.com 27129307 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Rundt om Lyngby er der mange vådområder og mange søer. Nogle af disse er bl.a. afløb for skoven og som ender i havet.
Vi har mange grøfter, der er lavet for mange år siden for netop at tørlægge en større del af jordene. Vi ved at vejret bliver vådere og at vandstandene derfor kan stige.
Vi har vand i husenes kældre og andre huse i området, der bliver oversvømmet.
Vi ønsker at der er balance mellem NPTs ønske om at tilbageføre jordene og tildække grøfterne, som det er sket ved Svankær og det at mennesker nu bor her og gerne vil kunne færdes tørskoet rundt. Vi kunne faktisk ønske os at der var endnu mere afløb fra området, end det er tilfældet i dag.
Kan vi få en beskrivelse af hvad naturlig vandstand er og en undersøgelse af hvordan vandstanden påvirkes i fremtiden, hvis der lægges op til yderligere vådområder.
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.
Detaljer
35. landsbyen Lyngby skal bevare sin autensitet Organisation Irene Bjerregaard Irebje@gmail.com 27129307 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Lyngby er den ene af to byer, der ligger inde i NP.
Vi ønsker ikke ar blive et turistmål, med øget bil-og bustrafik og deraf følgende parkering.
Vi ser at vores by og omegn egner sig til gående og cyklister, som vi gerne ser fremmet.

Vi ønsker tydelig skiltning og ensartet vejledning på såvel WEB, papir/ kort som ude ved stierne i naturen.
Hvor er der gåruter og hvor må der cykles? Hvor må der parkeres og hvor må der ikke.
Helt konkret kunne man evt. lave toilet faciliteter og en oversigt over gå og cykelruter på parkeringspladsen i skoven ved Lyngbyvej?
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.
Detaljer
36. Udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg Organisation Ejerlejlighedsforeningen Vigsø Ferieby B & C Vigsø Bugt Vej, Vigsø, 7730 Hanstholm kn@bachgruppen.dk 28998660 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Ejerforeningen af i alt 78 huse i Vigsø Ferieby støtter hermed forslaget som indsendt af Hawboerenes forening, Lild Strand.
Detaljer
37. Flere vådområder Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm Skaksvej 52, 7700 Thisted agerholmads@gmail.com 23437168 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Vi ønsker, at man fortsat arbejder med at skabe flere vådområder ved at lukke grøfter og at skabe større sammenhængende lysåbne arealer ved at fælde og udtynde plantager.
Dog ønsker vi, at man bevarer den kystnære skov ved Bøgstedrende.
Oprensning af søer som Tvorup Hul og Ringbæk Sø til gavn for grundskudsplanterne.
Vi ønsker, at man fortsætter det gode samarbejde med private lodsejere om at skabe bedre vilkår for truede og ikke-truede arter (dyreliv).
Vi foreslår, at man tildækker noget af grøfteforløbet rundt om Lortpøt, således af de allerede etablerede paddeskrab bliver tilgængelige for padderne. Grøften danner barriere for, at padderne finder vej dertil.
Detaljer
38. Svankjær Efterskole (fhv.) som kursuscenter med naturen som omdrejningspunkt Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm Skaksvej 52, 7700 Thisted agerholmads@gmail.com 23437168 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Vi foreslår, at Svankjær Efterskole omdannes til et kulturelt samlingspunkt og kursuscenter, ”Naturhøjskolen i NPTHY”. Her skal være fokus på forskning og viden om naturen og læringsmiljøer for børn og unge. Nationalpark Thy klasseværelset kan med fordel have base her. Stedet kan blive et omdrejningspunkt for samarbejde med Museum Thy og Naturstyrelsen Thy. Måske kan der etableres en naturvejlederuddannelse her? Samtidig kan BFN, DOF og andre foreninger som fiskeri og jagtforeninger få rum og plads til at boltre sig i på denne matrikel, der ligger centralt placeret i nationalparken.
Vi ønsker, at Nationalpark Thy styrker og fortsætter samarbejdet med universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner samt BFN om kurser.
Vi ser en stor fordel ved at øge indsatsen med NP Thy Klasseværelset, så det bliver et fast tilbud på bestemte klassetrin i hele kommunen.

Det kunne være spændende med en øget formidling om de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy, blandt andet de arkæologiske udgravninger i Lodbjerg og Nebelgård og redningsvæsenets historie. Det kunne fx ske gennem studiekredse og kurser.
Det kunne være interessant med mere formidling af geologien – fx kystskrænten ved Lodbjerg.
Skiltning og info
Vi ser et behov for formidling af god adfærd i Nationalpark Thy ved trædestenene.
Ønske om opsætning af info-skilte på kulturhistoriske perler. Markere sådanne steder bedre på eventuelt nyt kortmateriale.
Vi ønsker, at der gøres opmærksom på, at nogle vandrestier kan være meget våde (fx redningsvejen mellem Stenbjerg og Lyngby).
Hanstholm Fyr bør på sigt opnå status af en port til Nationalpark Thy. Det kan ske gennem et tættere samarbejde med Det Nordatlantiske fyr om at få tilvejebragt økonomi til at flytte redningsbåden fra ”den sorte lade” til Klitmøller – og dermed få et interessant formidlingspunkt.
lfbz5v09i90zijhuv3xkenw8y7co50cr.docx
Detaljer
39. Svankjær Efterskole (fhv.) som kursuscenter med naturen som omdrejningspunkt Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm Skaksvej 52, 7700 Thisted agerholmads@gmail.com 23437168 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Vi foreslår, at Svankjær Efterskole omdannes til et kulturelt samlingspunkt og kursuscenter, ”Naturhøjskolen i NPTHY”. Her skal være fokus på forskning og viden om naturen og læringsmiljøer for børn og unge. Nationalpark Thy klasseværelset kan med fordel have base her. Stedet kan blive et omdrejningspunkt for samarbejde med Museum Thy og Naturstyrelsen Thy. Måske kan der etableres en naturvejlederuddannelse her? Samtidig kan BFN, DOF og andre foreninger som fiskeri og jagtforeninger få rum og plads til at boltre sig i på denne matrikel, der ligger centralt placeret i nationalparken.
Vi ønsker, at Nationalpark Thy styrker og fortsætter samarbejdet med universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner samt BFN om kurser.
Vi ser en stor fordel ved at øge indsatsen med NP Thy Klasseværelset, så det bliver et fast tilbud på bestemte klassetrin i hele kommunen.

Det kunne være spændende med en øget formidling om de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy, blandt andet de arkæologiske udgravninger i Lodbjerg og Nebelgård og redningsvæsenets historie. Det kunne fx ske gennem studiekredse og kurser.
Det kunne være interessant med mere formidling af geologien – fx kystskrænten ved Lodbjerg.
Skiltning og info
Vi ser et behov for formidling af god adfærd i Nationalpark Thy ved trædestenene.
Ønske om opsætning af info-skilte på kulturhistoriske perler. Markere sådanne steder bedre på eventuelt nyt kortmateriale.
Vi ønsker, at der gøres opmærksom på, at nogle vandrestier kan være meget våde (fx redningsvejen mellem Stenbjerg og Lyngby).
Hanstholm Fyr bør på sigt opnå status af en port til Nationalpark Thy. Det kan ske gennem et tættere samarbejde med Det Nordatlantiske fyr om at få tilvejebragt økonomi til at flytte redningsbåden fra ”den sorte lade” til Klitmøller – og dermed få et interessant formidlingspunkt.
lfbz5v09i90zijhuv3xkenw8y7co50cr.docx
Detaljer
40. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Lildstrand Fiske- og Spilhusforening, CVR-nr 23569310 Rørslettevej 6, Lildstrand, 7741 Frøstrup, formand Bjarne Holmgaard jjleegaard@icloud.com 97990628 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Lildstrand Fiske- og Spilhusforening støtter høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg.
Som autentisk landingsplads med erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri, kystbåd og fungerede spilhus med adgang for publikum er Lildstrand landingsplads både en arbejdsplads og et levende kulturmiljø, som formidler en stærk fortælling om kystfiskeri, kystbeskyttelse og kulturarv langs vestkysten i Thy, hvor byerne og fiskeriet har både fællestræk og forskelligheder alt efter de stedbundne potentialer.
Detaljer
41. Flere stier og flere opholdsmuligheder Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm Skaksvej 52, 7700 Thisted agerholmads@gmail.com 23437168 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Generelt ønsker vi så stor en tilgængelighed til Nationalpark Thy som muligt – uden at gå på kompromis med hensynet til den sårbare natur. Derfor har vi mange forslag til bedre adgang for publikum – fra flere vandre- og cykelstier til bedre adgang for handicappede og flere overnatningsmuligheder i det fri.
Vi ønsker:
- Flere markerede vandrestier på klitheden, fx ved Vangsaa, Lyngby og Stenbjerg samt forbedring af den eksisterende sti på vestsiden af Agger Tange. Formålet er at give gæsterne adgang til at opleve den nordatlantiske klithedes helt særlige naturtype – tæt på.
- Mulighed for at visse vandreruter skiltes som klapvognsvenlige.
- At flere stier gøres handicapvenlige og at man generelt øger tilgængeligheden for kørestolsbrugere i Nationalpark Thy. Det vil også være ønskeligt at forbedre oplevelsen for synshandicappede ved hjælp af lydposter (podcast-fortællinger via fx QR-koder) ved forskellige trædesten og fokuspunkter (Lodbjerg Fyr, Stenbjerg Landingsplads, Agger Tange, Isbjerg).
- Fortsat udbygning af cykelstier.
- At der arbejdes for cykel- og vandreruter på tværs af Thy fra vest til øst - fra hav til fjord - gerne som grønne korridorer.
- Flere sheltere.
- Flere områder med fri teltning.
- Flere fugletårne.
- Vi foreslår, at P-pladserne tæt ved Stenbjerg Landingsplads (ved Redningshuset) reserveres til personale, handicappede, cykelparkering og busser – og til diverse events. Til gengæld skabes der bedre adgangssti/korridor gennem klitten fra den store p-plads syd for signalmasten til landingspladsen. Denne sti skal være godt afmærket og skiltet.
- Flere naturlegepladser i Nationalpark Thys grønne zoner, bl.a. ved Bøgstedrende.

r6ay4jl3d0g3dqr9yb2shrypaymn6m1s.docx
Detaljer
42. Mere fokus på kystfiskeri, kystsikring og levevilkår ved kysten Organisation Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm Skaksvej 52, 7700 Thisted agerholmads@gmail.com 23437168 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Vi ønsker at nationalparkplanen 2022-28 får særligt fokus på formidling af kulturhistorien omkring kystfiskeriet, hverdagslivet ved kysterne og kystsikringen. Helt konkret foreslår vi, at der etableres et "Fiskeriets Hjerl Hede" i Stenbjerg - med løbende formidling og dage med levendegørelse af fiskeriet og dets vilkår. Også "De Sorte Huse" i Agger inddrages til formidling af (fiskeriet og) kystsikringens historie. Båkerne bør også formidles på en spændende måde. jsg9mbwg1navqdiq5rll4kska8t0al8n.docx
Detaljer
43. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Frøstrup og Omegns Borgerforening, CVR 35345914, v. formand Mikael Rathke Fjordvej 10, Kærup, 7741 Frøstrup mikael@rathke.dk 97991806 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Frøstrup og Omegns Borgerforening tilslutter sig høringssvar fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen Hannæs-Østerild vedrørende udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen Vigsø-Bulbjerg.
Med venlig hilsen formand Mikael Rathke
Detaljer
44. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Østerild og Omegns borgerforening Østerild Byvej 8, Østerild, 7700 Thisted joern.nielsen@vip.cybercity.dk 23613446 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Østerild og Omegns Borgerforening tilslutter sig høringssvar fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen Hannæs-Østerild vedrørende udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen Vigsø-Bulbjerg.
Med venlig hilsen formand Jørn Søndergaard Nielsen
Detaljer
45. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Arup Beboerforening v. formand Karlo Bundgaard Arupvej 24, Arup, 7742 Vesløs k-bundgaard@mail.tele.dk 97993650 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Arup Beboerforening er positivt indstillet på forslag om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg. I har vores fulde opbakning.
Med venlig hilsen Karlo Bundgaard
Detaljer
46. Ideer til arbejdsopgaver Privat person Gertrud Lützhøft Nørhå Byvej 42 7752 Snedsted Noerhaa@gmail.com 40324758 * Forslag og ideer til den kommende plan for Nationalpark Thy.

Fint I giver mulighed for indspark til fremtidige aktiviteter, og godt med en deadline.

Vi færdes utrolig meget i Nationalparken, og har været med helt fra starten.

Nu er det tid, vi giver luft for frustrationer og gode ideer.

Starter med frustrationer.

Det er med meget stor sorg, vi oplever Hvidbjerg Klitplantage gennempløjet på alle, og her mener vi ALLE stier og veje af hestehove. Der findes ikke en eneste sti, hvor hesteruter ikke sætter aftryk. Det vil sige, enhver form for aktivitet på cykel, med klapvogn i løbesko ikke er en mulighed, løb måske, hvis man er i ankelsikre støvler.

Når vi ser på Stutteri Korreborgs annonceringer på nettet, så giver det god mening, at Nationalpark Thy udstikker faste ruter for denne erhvervsaktivitet. Det må være rimeligt, når man udnytter Nationalparken kommercielt, at man så også får anvist retningslinjer.
Ved der i sin tid var store svære kampe her i Stenbjerg med Stutteri Mjølnir, men vi kan se, at det var det værd, for der findes ikke de problemer her i skoven nu. Så håber I vil tage fat i denne problematik. Det er altid nemmest, når folk selv tænker, men af og til kræver tanken lidt hjælp.


For at blive lidt i Hvidbjerg klitplantage, så er Store Tyvbaks udsigtspunkt et fint sted, men det er ikke mere et udsigtspunkt mod syd, høje træer har lukket for at se i den retning.


Ved Per Madsen Kjæret er der en dejlig bænk for vest enden af søen, hvor man kan sidde og se ud over vandet, her er en pil groet op og dækker nu for udsigten.


Så til Stenbjerg Klitplantage.

Her er skovsøen Lunen, så forsømt, at det er en gru. Før spankulerede traner rundt i området omkring søen, gåsepar rugede, ænder lå ved kanten, der var mulighed for at se alle de fine nykkeroser og andre spændende vandplanter. Nu er alt vokset helt sammen, også den fine slette hen mod Lunen. Det er en skam, og lidt irriterende, at der satses så meget på vådområder rundt omkring, og man så glemmer de eksisterende.

Desuden er løvskoven bag opsynsboligen lige syd for Lunen også en fantastisk skov, sådan en man efterlyser med løvtræer og meget afvekslende bevoksning, men også her er alle stier ufremkommelige, trist.
Ellers følger vi stadig med i hvad der rør sig i parken, og vil nok også komme med flere input uden for deadline.

Rigtig god arbejdslyst.

Med venlig hilsen
Gertrud Lützhøft
Nørhå Byvej 42, Snedsted


Detaljer
47. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hunstrup og Omegns Borgerforening v. formand Finn Langballe Falsbjergvej 12, 7700 Thisted finnlangballe@icloud.com 20837464 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Hunstrup og Omegns Borgerforening skal hermed meddele at vi tilslutter os Lildstrands ønsker om en udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg. (Dvs. til kommunegrænsen ved Ellidsbøl ) På vegne af Hunstrup og Omegns Borgerforening Formand Finn Langballe


Detaljer
48. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Bjerget Beboerforening Gl. Aalborgvej 70, 7741 Frøstrup lea.jullp@gmail.com 51273611 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Bjerget Beboerforening støtter op om udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg, jf. høringssvar fra Støtteforeningen Hannæs-Østerild.

Detaljer
49. Brusere Privat person saberisusanne@hotmail.com 22762936 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Vorupør har fået bygget en flot toiletbygning med bruser tæt på molen. Vilsund har også fået nye, flotte brusere ved havnen. Det kunne måske være en god idé at tilføre 2 indendørs brusere til toiletterne i Klitmøller ligeså? Detaljer
50. Natursti Privat person saberisusanne@hotmail.com 22762936 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Udflugtsmålet ”Isbjerget” er blevet rigtigt flot med de mange udsigtspunkter. Ved udsigtspunktet hvor der kan skues ud over det store klitlandskab helt til Vesterhavet, er der ingen sti der føre gennem klitheden mod Vesterhavet (se billedet). Måske skulle der være mulighed for at kunne bevæge sig derud ad en natursti og ikke blot være muligt at kigge ud over området. Eller vil en sti belaste området for meget? Det kan være, at området med en eventuel sti skal være lukket af i yngletiden, men åbnes op herefter? Er dette overhovedet muligt? hu7xiadvapu4d52ssrox88nef0i5bhpa.jpg
Detaljer
51. Cykelsti Privat person saberisusanne@hotmail.com 22762936 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Områderne Vandet Sø, Vilsbøl Plantage samt Nors Sø vil blive gjort lettere tilgængelig på cykel fra Klitmøller, hvis der var en cykelsti ad Klitmøllervej. Man kunne eventuelt vælge at forlænge cykelstien helt til Thisted: Der er jo allerede etableret en fin dobbeltsporet cykelsti langs Hanstholmvej til Danhostel/Klitmøllervej denne skal så blot forlænges til Klitmøller. Der er flere og flere der cykler længere distancer, og der kører mange biler på denne strækning i højsæsonen. Detaljer
52. Thisted Kommunens kommentarer til: Idé og forslagsfase til Nationalparkplan 2022-28 Organisation Ditte Bach Jensen Kirkevej 9 Doj@thisted.dk 99171717 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Thisted Kommune har haft ”Idéoplæg til Nationalparkplan 2022-28” i interne høring i to forvaltninger: Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og Børne- og Familieforvaltningen. Jeg har lovet at give jer et samlet svar.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt ikke nogle kommentarer.

Børne- og Familieforvaltningen:
Dagtilbud, Kultur og PPR har sendt følgende kommentarer:
- formidling vil være oplagt at samarbejde med KulturRummet om
- herunder og samarbejde med skoler og dagtilbud: samt ældre sammen med særligt biblioteket
- jeres app/digitale formidling bør måske samtænkes med en ny Thy360
Detaljer
53. høringssvar til bekendtgørelsen §2 stk. 4 og 6, § 3 stk. 6 Organisation Kystbyernes Netværk, Bente Astrup stenbjerg kirke vej 80 benteastrup@live.dk 23474330 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet samt pkt. 4
opsummering af høringssvar fra Kystbyerne:
allokering af ressourcer som støtte til erhvervslivet, samt støtte til de lokale initiativer i kystbyerne.
etablering af mindre trædesten/infosteder
udbygning af stisystemer
udbygning af toiletfaciliteter
luytlwvrgdbtlnuajbvrdvtoo9ucglm7.docx
Detaljer
54. Friluftsrådets høringssvar til nationalparkplanen 2022-2028 Organisation Friluftsrådet Nordvest, Formand Jørn Schjøtler nordvest@friluftsraadet.dk 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Friluftsrådet bakker op om, at vi i Danmark skal have en rig natur med større biodiversitet og mangfoldighed. Den danske natur er presset, og der er derfor behov for at forbedre forholdene for biodiversiteten i den danske natur og bremse tilbagegangen. Dog er det også en væsentlig faktor, at den danske befolkning har mulighed for at komme ud i naturen og få gode oplevelser, så de forstår hvad det er for en natur, vi skal passe på. fenv2ifk2t22e9zk29hfewyzj16jne0y.pdf
Detaljer
55. Udvidelse af Nationalpark Thy til Bulbjerg * Jon Sundbo, professor, Roskilde Universitet Roskilde Universitet, Potboks 260, 4000 Roskilde sundbo@ruc.dk 40380497 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Jeg har været leder af en arbejdspakke i forsknings- og udviklingsprojektet ”Innovation i dansk kystturisme”, finansieret af Danmarks Innovationsfond 2016-19 og med deltagelse af Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Center for Regional- og Turismeforskning. Dette projekt har bl.a. arbejdet med Lild Strand som en udviklings-case. Projektets resultater peger på at en udvikling af Lild Strand baseret på især naturturisme er en oplagt mulighed, både for at skabe vækst og mere aktivitet i Lild Strand, men også som demonstrationsmodel for hvordan andre lokalsamfund i udkantsområder kan udvikles.
En udvikling af Lild Strand, og i øvrigt andre lokalsamfund i Thy, er meget afhængig af at de er med i Nationalpark Thy. En udstrækning af nationalparken til at omfatte Hannæs-Østerild (herunder Lild Strand) vil være et stort bidrag til udvikling af naturturisme i området. Nationalpark-systemet vil øge kendskabet til, og interessen for, området betragteligt blandt danske og udenlandske turister. Et medlemskab af nationalpark-organisationen vil endvidere give et organisatorisk rygstød til lokale initiativer i Lild Strand og andre lokalsamfund i området.
Gennem arbejdet i projektet ”Innovation i dansk kystturisme” har jeg som forsker observeret at der er skabt kraftig og faglig meget velfunderet aktivitet blandt beboerne i Lild Strand. De er i stand til at løfte en udvikling af dette lokalsamfund, som ellers er truet af tilbagegang på stort set alle parametre. Det er derfor, ud fra vore forskningsresultater, oplagt at udvide Nationalpark Thy til også at omfatte Hannæs-Østerild.
En sådan udvidelse vil også være et eksempel for andre udkantsområder i Danmark, som kæmper med tilbagegangs-problemer.

Jon Sundbo, Professor in Business Administration
Institut for samfundsvidenskab og erhverv / Department of Social Sciences and Business
Roskilde University, PO Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark
Tel. +45 46742161, mob. +45 40380497. sundbo@ruc.dk
Forskningsgruppen Innovation i service og oplevelser/Research group Innovation in services and experiences
Coordinator Center for oplevelses- og turismeforskning/Centre for Experience and Tourism Research
Detaljer
56. Udvidelse af Nationalpark Thy Organisation Mikael Lassen Søndergade 15 mikaelvoldlassen@me.com;05130@coop.dk 23957714 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Dagli Brugsen Frøstrup tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand.

Frøstrup Brugsforening anno 1920 repræsenterer 850 medlemmer/andelshavere, en evt. udvidelse vil understøtte forretningens drift, i kraft af flere besøgende i området og dermed også Brugsen

Det er vores opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur.
Detaljer
57. Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede. Privat person Folmer Toft Olesen 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen
Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede, det er idioti og manglende respekt for vore vestjyske skove.

Naturstyrelsen Thy har gjort et rigtig godt tiltag samt løst problemet for Nationalparkens bestyrelse og til ingen penge.

Hjortevej i Tvorup er blevet udvidet flere steder , så der er fin passage mellem de to klitheder for en 2 cm stor sommerfugl.

Vi har så meget af de triste klitheder i Thy, over 50 % af Nationalparken er lysåbne arealer, så det er bestemt ikke nødvendigt at fælde flere hundrede hektar for en lille blå sommerfugl som forøvrigt også findes flere andre steder i Dk

Glem nu alt om at endevende alle skove i Nationalparken.

Lad nu vores natur/skove være i fred og koncentrer jer om de problemer i fremover vil få med endnu flere udenlandske turister (autocampere) som parkerer/bor/skider overalt i vores natur. Find en løsning på parkering og camping for disse "turister"

Os der færdes i naturen hver dag ser ikke mennesker på klithederne, men rigtig mange nyder at gå en tur i skoven (som i nu vil fælde)

TÆNK nu på os almindelige mennesker/brugere af naturen: = lokalbefolkningen og gæster som nyder at færdes i VORE SKOVE I THY.
Detaljer
58. Korridor mellem Ålevand og Vangså hede. Privat person Torben Flye Jensen Rønheden 42, 7755 Bedsted Torbenflye@gmail.com 40115988 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Har fulgt planerne for ovenstående projekt, og må erkende at ideen med at fælde flere hundrede hektar skov for at skabe korridor for en sommerfugl, som allerede i dag har mulighed for at flyve mellem Ålevand og Vangså hede, det er fuldstændig vandvittig.
De danske politiker på Christiansborg bruger rigtig meget tid på pt. at fortælle at skovflis/biomasse ikke er CO2 venlig brændsel.
Hvordan er det så i tråd med at skove så store arealer til gavn for en sommerfugl ?
Trenden lige nu både ved NST og Nationalparken er at skovene skal fjernes til fordel for klitheder, det giver bare ikke ret meget mening i forhold til at publikumaktiviteterne hovedsaglig foregår i skoven, man møder sjælden publikum i klithederne.
Man kan efterhånden blive i tvivl om nationalpark projektet var en god ide for os i Thy.
Detaljer
59. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Vesløs Håndværker- og Borgerforening Tonny Vendelbo, Markedsvej 5, 7742 Vesløs ketla@zoom.dk 23476160 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Vesløs Håndværker- og Borgerforening bakker 100% op om udvidelse af nationalparken. Detaljer
60. Udvidelse "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Støtteforeningen Hannæs Østerild CVR. 40269274 Håndværkervej 16, 7741 Frøstrup shanost2018@gmail.com 24280286 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Støtteforeningen Hannæs-Østerild (SHØ), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
SHØ repræsenterer i alt 8 samvirkende borgerforeninger: Bjerget Beboerforening, Frøstrup og Omegns Borgerforening, Østerild og Omegns Borgerforening, Arup Beboerforening, Vesløs Håndværker- og Borgerforening, Øsløs Sogne- og Kulturforening, Hunstrup &
Omegns Borgerforening og Hawboernes Forening, Lildstrand.
59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg er fyrtårnsprojekt i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Der er således massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.
En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Kystområdet har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundne potentialer. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).
Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.
NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59
km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune.
Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur
kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.
 
Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Nationalparkgruppen i Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i
forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?
De otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan-hannaes-oesterild.
Detaljer
61. Åben op for Klitmøller Å Privat person Mads Ring mads posts vej 8 mri@jupiterbach.com 26244067 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Der er blevet gjort rigtig mange tiltag for at øge kvaliteten af Klitmøller Å ved bla. at (gen)slynge nogle strækninger, udsætte ørreder og anlægge sten/grus i kanterne. Det er skønt at se, og åen har virkelige markeret sig positivt i landskabet.
MEN, hvis man vil få det fulde udbytte af åen, både ift til trækkende fisk og strandgæster, skal man åbne op for åen dér hvor den løber under klitterne og ud i havet. I skrivende stund står åen op som et springvand ved udløbet på stranden. Dette ser ikke særligt naturligt ud, og hverken ål eller ørreder kan bruge dette. Årsagen er at det er kommet mere sand på stranden i Klitmøller bugt de sidste år som lukker for å-udløbet.
Man kan løse dette ved at lave en støbt kanal så man forhindrer åen i at løbe løbsk og undergrave klitterne. Det vil samtidig være ideelt for fisk og ikke mindst flot at se på.
Detaljer
62. Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Privat person Francois Grimal Hovsørvej 18 fg@dolle.com 22248123 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Jeg tilslutter sif forslaget om udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Nationalpark Thy har været et kæmpe aktiv for Thisted kommunen og brander vores område godt. Det har medført øget aktivitet og bosæting i kommunen vestområdet. Det er stor opbakning for at nationalpark thy udvides mød øst helt op til Bulbjerg, så der kommer også bæredygtig udvikling i lokalområdet på østdelen af kommunen.
Detaljer
63. Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Dolle A/S ved Francois Grimal Vestergade 47 fg@dolle.com 22248123 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Dolle A/S tilslutter sif forslaget om udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Nationalpark Thy har været et kæmpe aktiv for Thisted kommunen og brander vores område godt. Det har medført øget aktivitet og bosæting i kommunen vestområdet. Det er stor opbakning for at nationalpark thy udvides mød øst helt op til Bulbjerg, så der kommer også bæredygtig udvikling i lokalområdet på østdelen af kommunen.
Detaljer
64. Fra Lodsejerforeningen Organisation Niels Vase Øster Havnegade 12, 9000 Aalborg nva@70151000.dk 40728055 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Bemærkningerne vedrører alle de nævnte formål dhtpvmwkokwod758aekesjdexgk18qee.pdf
Detaljer
65. Hængekøjepladser * Flemming Finøen Liseborg Høje 17 finoeen@gmail.com 40276667 * Jeg er ikke sikker på, om der blev vedhæftet billeder til mit forslag.
Så hermed forsøger jeg lige en ekstra gang.
De bedste hilsner
Flemming Finøen
6rh9gnqjn2hll7buvcgivm5y7syt25mx.jpeg
Detaljer
66. Hængekøjepladser * Flemming Finøen Liseborg Høje 17 finoeen@gmail.com 40276667 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Jeg vil anbefale, at man i nationalparken opretter hængekøjepladser.
Det er blevet meget populært, at vandre og andre gæster i naturen overnatter i hængekøjer.
Der er mange fordele ved at sove i hængekøje, da man bliver hævet over den kolde jord, undgå småkryb som skovflåter og myg.
Da Naturstyrelsen over de seneste år har udlagt ca. 200 skove til fri camping, skal man forvent mange flere med overnattende gæster. For at undgå, at træer bliver beskadiget, kan jeg se en fordel ved at etablerer hængekøjepladser.
Jeg har idéen fra de norske overnatningspladser, som DNT har etableret i de norske skove.
Jeg håber i i Thy Nationalpark vil gribe idéen og bære førende i overnatning i hængekøjer.
De bedste hilsner fra en stor bruger at nationalparken, længe inden det blev til en nationalpark.
Flemming Finøen

3rk0vmnvonkef3ztplg4b1losqisgrpa.jpeg
Detaljer
67. at der etableres en cykel og gangvei fra vesterhavskiosken ud til Mole 72... vejen etableres bag diget..faktisk at fortsætte fra Mole 88 hvor jeg mener den slutter idag...strandene meller mole 72 og mole 88 er langt bedre end både vorupør og klitmøller,,,men ingen ved det, da det ikke er muligt at komme til stranden med mindre man tager den store vandretur langs stranden på ca. 6 km....... samtidig vil det være et aktiv med en traktorbus i sommerperioden som kører fra vesterhavsgrillen, hvis mod nord og syd flere gange om dagen..fra morgen til aften, bussen skal køre langs stranden op mod klitten Privat person Knud Laursen hedegård bechsvej 6 knud@ams.gl 51213549 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser jeg mener der er så mange muligeheder i Agger som ikke bliver udnyttet fordi der ikke er synlighed og viden om mulighederne Detaljer
68. at der etableres en cykel og gangvei fra vesterhavskiosken ud til Mole 72... vejen etableres bag diget..faktisk at fortsætte fra Mole 88 hvor jeg mener den slutter idag...strandene meller mole 72 og mole 88 er langt bedre end både vorupør og klitmøller,,,men ingen ved det, da det ikke er muligt at komme til stranden med mindre man tager den store vandretur langs stranden på ca. 6 km....... samtidig vil det være et aktiv med en traktorbus i sommerperioden som kører fra vesterhavsgrillen, hvis mod nord og syd flere gange om dagen..fra morgen til aften, bussen skal køre langs stranden op mod klitten Privat person Knud Laursen hedegård bechsvej 6 knud@ams.gl 51213549 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser jeg mener der er så mange muligeheder i Agger som ikke bliver udnyttet fordi der ikke er synlighed og viden om mulighederne Detaljer
69. Udvidelse: Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg Organisation Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand Hanne Marie Kværndrup (formand) Strandvejen 99, Lildstrand - 7741 Frøstrup hannemarie@kvaerndrup.dk 40250947 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Vi i Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand tilslutter os forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Detaljer
70. Digitale guideture - Vandreture med digital formidling Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 * "Guideture" på vandrestier i nationalparken med formidling via Smartphone der hentes med Q/R koder opsat på markeringspælene

Vil gøre formidlingen af et sted mere spændende og interessant og er en billig måde at lave spændende formidling på.

Eksempel kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=3HXHWDl1oLE
Detaljer
71. Video formidling "On location" Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Formidling
Videofortællinger på specielle lokationer der hentes til smartphone ved hjælp af Q/R koder. (Evt da-eng-ty)

Vil gøre formidlingen af et sted mere spændende og interessant og er en billig måde at lave spændende formidling på.

Eksempel kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=3HXHWDl1oLE

Detaljer
72. Storytelling på "bålpladser" Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Storytelling på “bålpladser”
“Lejrbål” med en “ranger” fra nationalparken der fortæller om naturen og nationalparken evt også bunkers.
-Skal placeres tæt ved områder hvor der kommer mange evt Nors sø, Klitmøller camping – shelterplads ved Lodberg fyr mv.
Skal være en daglig mulighed for oplevelse f.eks kl 20:00 hver aften i skolernes sommerferie

- Bruges i stor stil i nationalparker i USA med virkelig god tilstrømning af tilhørere (turister og andre)
Detaljer
73. Kajak/kano Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Kajak/kanoture
Guidede kajak ture evt i “glas kajak” på søer og åer
Gerne flere gange ugentligt i skolernes sommerferie
Detaljer
74. Klatring og adventure oplevelser Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Klatring
Klatrebane med udfordringer og tilhørende svævebane (med instruktør og sikkerhed) - dagligt i juni -juli august og efterårsferien, påskeferie mv.
Detaljer
75. Bålmad med guide Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Vandreture hvor der samles ingredienser til at lave mad på bål samt madlavning (evt. flere gange i ugen i feriesæson og ellers periodevis)
med guide og mod betaling
Detaljer
76. Hike ture med overnatning Privat person Allan Ekström Teglbakken 6 - 7700 Thisted allanekst@gmail.com 22341442 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Hike
Hike/overlevelsesture med overnatning i shelter
1-3 overnatninger 1-2 gange Pr. uge i juni-juli og august, samt i efterårsferien (evt også på bestilling) med guide (mod betaling)

Der er en stigende interesse for vildmarksliv så en formaliseret oplevelse vil kunne tiltrække turister og fastboende til der ønsker at prøve det men som ikke har mod på at kaste sig ud i det for første gang på egn hånd
Detaljer
77. Samarbejde Privat person Lene Holst Skyumvej 89, 7752 Snedsted lmh@altiboxmail.dk 23636317 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Fortsæt det gode samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland, omkring udbud af kurser, med henblik på at "klæde" flokken af frivillige på til opgaverne samt øge forståelsen af Nationalparken.

Fortsætte bestræbelserne på at rekruttere flere frivillige. Ved hjælp af work-shop og lignende gøre det interessant og spændende at blive frivillig.
Detaljer
78. Sheltere Privat person Lene Holst Skyumvej 89, 7752 Snedsted lmh@altiboxmail.dk 23636317 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Flere sheltere på sigt. Nogle af dem tilgængelige for fysisk handicappede.
Dejligt at opleve den styrkelse, der har været på dette område den seneste tid.
Fortsæt den gode gænge.
Detaljer
79. Grøfteforløb/ Paddeskrab. Privat person Lene Holst Skyumvej 89, 7752 Snedsted lmh@aliboxmail.dk 23636317 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Tildække noget af grøfteforløbet rundt om Lortpøt, så de allerede etablerede paddeskrab bliver tilgængelige for padderne. Der er vist endnu ikke påvist padder i skrabene der.

Styrke sammenhængen mellem de allerede lysåbne arealer, ved yderligere fældning af træer og anden opvækst i korridoer, dog ikke bredere end nødvendigt, for trods alt at bibeholde noget af de tidligt anlagte plantageområder, der er en vigtig del af kulturhistoriske spor.

Oprense flere af klitsøerne, med henblik på at forbedre forholdene for grundskudsplanterne.
Detaljer
80. Naturlegepladser Privat person Lene Holst Skyumvej 89 7752 Snedsted lmh@altiboxmail.dk 23636317 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Etablering af yderligere natur/ skov-legepladser i lighed med den der er ved Klitmøllervej i Vilsbøl plantage. Placering ved Bøgested rende, nede ved parkeringspladsen tættest på renden. Tror godt stedet kan "bære" det, og der er i forvejen let tilgængelige toiletforhold. Det er det område i Nationalparken, hvor plantagen er tættest på havet, således skal man ikke over en strækning med klithede for at komme til havet, efter at have opholdt sig i læ af plantagen.
Ligeledes kunne en tilsvarende legeplads etableres ved parkeringsplads området ved Lange mole vej, på Agger Tange. Her er i forvejen toiletforhold, samt nemt til en udmærket badestrand.
Detaljer
81. Natur oplevelser af format med handicap i bevæger apperatet Organisation Bulbjerghjemmet Formand Ole Mommer 22248148 Senåvej 25 info@bulbjerghjemmet.dk 20275755 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
82. Færdsel i Nationalpark Thy * Kurt Thinggaard Arkensvej 3 Stenbjerg (sommerhus) kurtthinggaard@gmail.com 29600477 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Vi har haft sommerhus i Stenbjerg i 21 år og har oplevet en stor ændring i turiststrømmen især inden for de sidste 5 år. Tilstrømningen er steget voldsomt, og der kommer nu helt andre turisttyper end for år tilbage. Godt nok har sommeren 2020 været meget speciel på grund af covid 19, men det forlyder fra flere turistchefer, at man må regne med at trykket på de danske naturlokaliteter vil fortsætte år frem, da mange har fået øjnene op for de lokale områders kvaliteter og at usikkerheden ved at rejse udenlands sikkert ikke vil forsvinde inden for en årrække.
Hvor det før næsten udelukkende var turister, der ønskede at komme ud for at nyde ensomheden og naturen, er der nu sket en ændring til, at der kommer mange flere, der ønsker at bruge naturen som et sted, man også kan motionere på mange forskellige måder. Det er bl.a. sket fordi der er udviklet cykler, der stort set kan køre overalt, små motorkøretøjer der fint kan køre på skovstier strand og stier, der før kun blev brugt af vandrere. Godt nok er der blevet etableret mountainbike stier, men mange ikke deciderede mountainbike ryttere har cykler, der kan køre næsten overalt.
Det er fantastisk positivt, at Nationalpark Thy er blevet et så velbesøgt område, men den store interesse stiller også pludselig nogen helt andre krav til området.
Vi formoder, at langt de fleste af vores gæster gerne vil overholde de regler, der er for brug af Nationalparken, men for at de kan det, er det tvingende nødvendigt, at de, når de bevæger sig rundt i landskabet med sveden drivende og pulsen hamrende, tydelig kan se hvilke regler, der gælder for det område, de kører rundt i, uden at de medbringer kort eller Nationalpark Thy app.
Mange kommer op til os, lejer et sommerhus og kaster sig afsted på ryggen af deres nyindkøbte cykler og farer ned af den første den bedste skovsti og så bare afsted ud i området, uden at læse om regler og forordninger for færdslen i vores område.

Derfor kommer vi med følgende forslag.
1. Der nedsættes et vej/sti udvalg, Naturstyrelsen registrerer alle stier og veje og vurderer hvilke evt. restriktioner der skal være på den pågældende sti.
2. Der opsættes tydelig skiltning ved indgang, udkørsel og ”vejkryds” der viser evt restriktioner.

Vores Nationalpark har udviklet sig til, også at være et motionsrum for mange der kan lide frisk luft, store vidder og smukke områder.
Vi må hjælpe dem til at kunne bruge vores område på en forsvarlig måde. Så de ikke ødelægger det for dem selv, os og den smukke natur.

Venlig hilsen
Lisbeth Ussing og
Kurt Thinggaard
Arkensvej 3
Stenbjerg

(Sommervej 2 Nykøbing Mors)
Detaljer
83. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Organisation Oh So Quiet, CVR 39435659 Sønder Tranders Bygade 24, 9260 Gistrup pia@ohsoquiet.dk 22255781 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Oh So Quiet tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Detaljer
84. Biodiversitet på private grunde. * Lisbeth Ussing Sommervej 2, 7900 Nykøbing Mors lussing@gmail.com 004521961394 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Vi har en privat grund i NP Thy. På grunden er der bla. en bevoksning af lyng, klokkelyng, porse og mosebølle.
I de senere år er området begyndt at blive overgroet af siv og græs og lyngen begynder at gå ud.
Vi vil meget gerne bidrage til at optimere biodiversiteten i NP Thy , og vil samtidig også gerne bevare noget af den oprindelige vegetation på grunden.
- Derfor vil vi foreslå at der oprettes et sted hvor bla. private lodsejere kan få råd og vejledning til, hvordan vi selv kan være med til at genoprette den oprindelige vegetation, og måske endda berige den eksisterende vegetation, så biodiversiteten optimeres.
- At der evt. afholdes et enkelt kursus med ovenstående tema.

Med venlig hilsen
Lisbeth Ussing og Kurt Thinggaard
Arkensvej 3,
Stenbjerg.
Detaljer
85. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Privat person Kjersti Lien Hesselvej 85, 9640 Farsø edvarda.lien@gmail.com 98638641 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Jeg tilslutter mig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Vores matrikel indgår i det stillede forslag om 59 km2 udvidelse.
Detaljer
86. Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” Privat person Jørgen Kjær Bulbjergvej 61, 7741 Frøstrup jk@avrg.dk 22728641 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Vi tilslutter os forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Vores matrikel indgår i det stillede forslag om 59 km2 udvidelse.
Detaljer
87. Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg. Organisation Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand cvr. nr. 40381651 c/o Finn Bjørnholdt, Triersvej 18, 8660 Skanderborg finn@bjoernholdt.dk 29809806 * Vi byder hermed ind på forslagene 1-3-4-5-6.
Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand, tilslutter sig forslaget om
Udvidelse af: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Grundejerforeningen repræsenterer 52 sommerhusejere i Lildstrand, som ønsker fokus på beskyttelse af områdets naturværdier, gerne forskningsbaseret, samt fokus på kulturhistorie, autencitet og bæredygtig udvikling af stille turisme med respekt for områdets stedbundne potentialer
Detaljer
88. Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg Organisation Socialdemokratiet på Hannæs v/Aase Nedergaard (fmd) Asylgade 6, 7700 Thisted aan@mail.dk 30519755 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
I tilknytning til forslaget vil det blive foreslået at oprette et hav- og kystfuglecenter i dette område, der tænkes finansieret med fondsmidler. Området ligger tæt på de arealer ved Vejlerne, der er privatejede. Disse områder udgør et helt exceptionelt bagland for en udvidelse af nationalparken op til Bulbjerg. Et sådant center vil kunne spille en rolle inden for forskning i naturbeskyttelse med særlig vægt på fugle, samt inden for naturformidling og undervisning for elever på skoler og undomsuddannelser. Ud over naturformidling om fuglene omfatter området også interessante muligheder for et astronomisk center, der kan udnytte, at området har en usædvanlig mørk nattehimmel, samt et center for at studere og fremvise de meget usædvanlige geologiske forhold i området i kraft af kridtklinter og molerskrænter med meget tykke lag af vulkansk tuf. Arbejdet med disse to emner er på et indledende stadium.
Detaljer
89. Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg Organisation Socialdemokratiet på Hannæs v/ Aase Nedergaard (fmd) Asylgade 6, 7700 Thisted aan@mail.dk 30519755 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
I tilknytning til forslaget vil det blive foreslået at oprette et hav- og kystfuglecenter i dette område, der tænkes finansieret med fondsmidler. Området ligger tæt på de arealer ved Vejlerne, der er privatejede. Disse områder udgør et helt exceptionelt bagland for en udvidelse af nationalparken op til Bulbjerg. Et sådant center vil kunne spille en rolle inden for forskning i naturbeskyttelse med særlig vægt på fugle, samt inden for naturformidling og undervisning for elever på skoler og undomsuddannelser. Ud over naturformidling om fuglene omfatter området også interessante muligheder for et astronomisk center, der kan udnytte, at området har en usædvanlig mørk nattehimmel, samt et center for at studere og fremvise de meget usædvanlige geologiske forhold i området i kraft af kridtklinter og molerskrænter med meget tykke lag af vulkansk tuf. Arbejdet med disse to emner er på et indledende stadium.
Detaljer
90. Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg Organisation Socialdemokratiet på Hannæs v/ Aase Nedergaard (fmd) Asylgade 6, 7700 Thisted aan@mail.dk 30519755 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
En undersøgelse af erhvervsudviklingen tilbage i 2016 har vist, at nationalparken allerede på daværende tidspunkt havde genereret omsætning og beskæftigelse i størrelsesorden 109 arbejdspladser.
Et sådant udviklingspotentiale bør også komme Nordthy /Hannæs området til gode. Mange frivillige kræfter i Nordthy/ Hannæs området arbejder målrettet og kvalificeret på erhvervsudvikling og tiltrækning af bosætning. Blandt flere gode eksempler kan nævnes senest Thy Event og Naturcenter i landsbyen Bjerget. Indlemmelse i Nationalpark Thy forventes at understøtte denne allerede positive udvikling yderligere.
Nationalparken har tillige en forpligtigelse i henhold til Lov om Nationalparker § 1 stk. 9 til at ”Understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne”. En nationalpark bør således ikke være en lukket klub, idet organisationen er hele landets og dets borgeres ejendom og bør udvikle sig i overensstemmelse med lokalsamfundets ønsker. Vi er bekendt med at ”Kongernes Nordsjælland” således har løbende udvidelse som målsætning.
Det fremsatte forslag om 59 km2 udvidelse omfatter fredet natur, der overvejende består af klithede. Området omfatter ikke landbrugsjord og Naturstyrelsen står for 85 % af driften af arealet, mens kun ca. 30 private lodsejere, der er forhåndsorienterede om projektet, er omfattet. Områdets vandre-, cykel- og rideruter ligger allerede i forlængelse af stisystemerne i Nationalpark Thy. Et besøgscenter på Bulbjerg blev indviet i 2017. Hele udvidelsen ligger inden for Thisteds kommunegrænse. Der er fuld opbakning fra alle 8 borgerforeninger på Hannæs. Set i et udviklingsorienteret perspektiv burde en udvidelse med Danmarks længste ubebyggede kyststrækning, fredet klithede, fuglefjeldet Bulbjerg og den nordligste 6. kystby, Lildstrand på Thisted kommunes vestkyststrækning anses for en gevinst for Nationalpark Thy, ”Danmarks største vildmark”. Samtidig ligger udvidelsen i tråd med lokale bestræbelser på at fremme bæredygtig turisme for et segment, der værdsætter naturoplevelse og et ægte og levende lokalsamfund.
Vi opfordrer til at udnytte synergien og det arbejde, der er gjort forud, ved at udvide Nationalpark Thy til at strække sig fra Agger til Bulbjerg med virkning med den kommende Nationalparkplan 2022-2028.
Detaljer
91. Stryke forretningsgrundlaget * Annette Qvistgaard Michel Broesvej 20 helloaq@hotmail.com 26362347 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Jeg vil gerne opfordre til at National Park Thy udvides mod nord og inkludere NordThy.Jeg er netop ved at afslutte et stort projekt vedr. Bæredygtig Turisme i NordThy. Under dette arbejde er det blevet tydeligt for mig at der mangles en forbindelse mellem potentialerne – Den lokale strategi og indsatser i kommunen og områdets mulighedsrum.NordThy har kæmpe naturområder som er meget attraktive, men er svært at formidle, da naboen er en national park. Det er et problem for området og aktørerne sidder lige nu i en fastlåst klemme.Dertil mener jeg at en udvidelse vil støtte det eksisterende grundlag for National Park Thy, hvilket jeg i dag opfatter som værende smalt. Helt konkret er arealet i National Park Thy ikke særlig stort. En udvidelse vil styrke forretningsgrundlaget, særligt for de kommercielle aktører.Dertil vil en udvidelse af National Park Thy mod nord, give mulighed for at skabe synergi med Vejlerne, et internationalt fuglereservat med en meget høj kvalitet og anerkendelse.For Thisted Kommune vil det konkret betyde, at væsentlige flere af arealerne i kommunen får tilført en mereværdig, der flytter øde jordarealer til økonomiske potentialer. Det er et initiativ der konkret kan omsættes til oplevelses- og transformationsøkonomien.
Detaljer
92. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Privat person Lild Strand Rideferie B&B v. Liselotte Mouritsen Strandvejen 56, Lildstrand, 7741 Frøstrup Liselottemouritsen@live.dk 31 62 86 01 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Lildstrand Rideferie B&B tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.

Lild Strand Rideferie B&B ligger op til Lild Klitplantage kun 600 m fra Rideruten Thy, der strækker sig i en markeret ridesti på 100 km – fra Bulbjerg i nord til Lodbjerg Fyr i syd. Med hestehotel og fine faciliteter vil vi derfor være et fint tilbud til dem, der ønsker at opleve Nationalpark Thy fra hesteryg.
Og et godt overnatningstilbud til dem som vil opleve ferien på gåben på vores vandrestier eller cykelferie da vi ligger 300 m fra cykelruten Vestkyststien, eller bare et godt tilbud til de turister der ønsker overnatning i Nationalpark Thy.
Detaljer
93. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Lildstrand Bådelaug v. formand Søren O. Jensen c/o Sandnæshagevej 25, Lildstrand, 7741 Frøstrup s.o.j@altiboxmail.dk 31331550 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Lildstrand Bådelaug tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Jf. Lov om Nationalparker, §1, stk. 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.
Lildstrand Bådelaug har 40-50 medlemmer, og formålet er at drive fiskeri med kystbåden Skarreklit, udbrede kendskab til kulturarven omkring kystfiskeri og bevare Lildstrand landingsplads. Siden 2016 har Bådelauget rejst 2,5 mio. kr. fra A.P Møller og Thisted Kommune til dette formål, så ophalerspil, spilhus mm. på landingspladsen nu fremstår velrenoveret og fuldt funktionsdygtigt.
Kystbåden Skarreklit giver mulighed for at pilke torsk, dørge makrel eller prøve nogle af de andre gamle fangstteknikker, der er gået af brug i erhvervsfiskeriet.
"Friluftsliv, særlige naturoplevelser og formidling af kulturarv."
Detaljer
94. Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg Organisation Lildstrand Røgeri Rørslettevej 4 tove@lildstrandfisk.dk 20684376 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Lildstrand Røgeri tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg, indsendt af Hawboernes forening i Lildstrand. jf. lov om nationalparker,§1 stk 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet. Detaljer
95. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Foreningen Lildstrand Landingsplads v. formand Jørgen Leegaard Sandnæshagevej 25, Lildstrand, 7741 Frøstrup jjleegaard@icloud.com 20444453 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Foreningen Lildstrand Landingsplads tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Jf. Lov om Nationalparker, §1, stk. 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.
Foreningen, som arbejder ulønnet på frivillig basis, har indhentet fondsstøtte fra Lokale- & Anlægsfonden, Realdania (Underværker), Nordea Fonden samt Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, Thisted foruden støtte fra Sol og Strand, LAG Thy-Mors og Thisted Kommune for 2 mio. kr. Disse er benyttet til opførelse af madpakkehus med udvendig terrasse på landingspladsen (2020) og projektering (2020) og anlæg (2021) af rekreative kystterrasser på øst- og vestside af landingspladsen.
Projekterne på landingspladsen tilstræber at bevare selve landingspladsen som arbejdsområde for erhvervs- og fritidsfiskere og dermed bibeholde en autentisk landingsplads, hvor rekreative faciliteter er anlagt i pladsens randområder.
Detaljer
96. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Privat person Galleri Arte, Lildstrand, v. Pier Maria Andersen Krinkelkrogen 20, Lildstrand, 7741 Frøstrup maria1231@outlook.dk 42684940 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Galleri Arte, Lildstrand, tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Galleriet har året rundt skiftende udstillinger med en lang række anerkendte danske kunstnere, bl.a. Pia Skogberg, en af galleriets faste kunstnere, som i 2020 er blevet kunstnerisk leder af Kirsten Kjærs Museum i Langvad. Planen er på sigt at udvikle Galleri Arte til at være ArteMuseum med bogforlag og videotek.
Detaljer
97. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 Rørslettevej 4, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Hawboernes Forening, Lildstrand, (HFL), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
HFL er en beboerforening, hvis ca. 160 medlemmer tæller både fastboende og sommerhusejere. HFL indgår i det overordnede samarbejde Støtteforeningen Hannæs-Østerild, en gruppe på i alt 8 samvirkende borgerforeninger på Hannæs/Nordthy.
HFL har i 2017 taget initiativ til udarbejdelse af et forslag specificeret helt ned på matrikelniveau til en 59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Forslaget er hovedhjørnesten i hhv. Masterplan Lildstrand og i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Masterplanerne dokumenterer massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.

En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Med i pakken er fiskerlejet Lildstrand, den 6. af de alle meget attraktive kystbyer på Thisted Kommunes samlede vestkyststrækning, hver med deres særlige kultur og kystfiskerhistorie. Lildstrand-området har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundent potentiale. Areal Bulbjerg-Lildstrand er allerede udpeget og forhåndsgodkendt af non-profit International Dark Sky Association. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).

Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.

NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59 km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s. En vidstrakt og ægte stillekupé (Ruhezone!) for de mennesker, som i ro, uforstyrrethed og helt på egen hånd ønsker at opleve Thys storslåede natur i vandrestøvler og med kikkert.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune. Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.

Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel -- eller måske blot som træls besvær?

Masterplan Lildstrand samt de otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan.
3iad4v94af8ht4a9dbs3fej42eml9hwx.pdf
Detaljer
98. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 Rørslettevej 4, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Hawboernes Forening, Lildstrand, (HFL), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
HFL er en beboerforening, hvis ca. 160 medlemmer tæller både fastboende og sommerhusejere. HFL indgår i det overordnede samarbejde Støtteforeningen Hannæs-Østerild, en gruppe på i alt 8 samvirkende borgerforeninger på Hannæs/Nordthy.
HFL har i 2017 taget initiativ til udarbejdelse af et forslag specificeret helt ned på matrikelniveau til en 59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Forslaget er hovedhjørnesten i hhv. Masterplan Lildstrand og i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Masterplanerne dokumenterer massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.

En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Med i pakken er fiskerlejet Lildstrand, den 6. af de alle meget attraktive kystbyer på Thisted Kommunes samlede vestkyststrækning, hver med deres særlige kultur og kystfiskerhistorie. Lildstrand-området har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundent potentiale. Areal Bulbjerg-Lildstrand er allerede udpeget og forhåndsgodkendt af non-profit International Dark Sky Association. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).

Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.

NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59 km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s. En vidstrakt og ægte stillekupé (Ruhezone!) for de mennesker, som i ro, uforstyrrethed og helt på egen hånd ønsker at opleve Thys storslåede natur i vandrestøvler og med kikkert.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune. Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.

Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?

Masterplan Lildstrand samt de otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan.
8szq5i53zct5skktv0j5zzehb0rbi5si.pdf
Detaljer
99. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 Rørslettevej 4, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 * Hawboernes Forening, Lildstrand, (HFL), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
HFL er en beboerforening, hvis ca. 160 medlemmer tæller både fastboende og sommerhusejere. HFL indgår i det overordnede samarbejde Støtteforeningen Hannæs-Østerild, en gruppe på i alt 8 samvirkende borgerforeninger på Hannæs/Nordthy.
HFL har i 2017 taget initiativ til udarbejdelse af et forslag specificeret helt ned på matrikelniveau til en 59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Forslaget er hovedhjørnesten i hhv. Masterplan Lildstrand og i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Masterplanerne dokumenterer massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.

En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Med i pakken er fiskerlejet Lildstrand, den 6. af de alle meget attraktive kystbyer på Thisted Kommunes samlede vestkyststrækning, hver med deres særlige kultur og kystfiskerhistorie. Lildstrand-området har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundent potentiale. Areal Bulbjerg-Lildstrand er allerede udpeget og forhåndsgodkendt af non-profit International Dark Sky Association. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).

Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.

NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59 km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s. En vidstrakt og ægte stillekupé (Ruhezone!) for de mennesker, som i ro, uforstyrrethed og helt på egen hånd ønsker at opleve Thys storslåede natur i vandrestøvler og med kikkert.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune. Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.

Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?

Masterplan Lildstrand samt de otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan.
fk75mfekdc85n47qrwrd5oku2bdmruuk.pdf
Detaljer
100. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 Rørslettevej 4, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Hawboernes Forening, Lildstrand, (HFL), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
HFL er en beboerforening, hvis ca. 160 medlemmer tæller både fastboende og sommerhusejere. HFL indgår i det overordnede samarbejde Støtteforeningen Hannæs-Østerild, en gruppe på i alt 8 samvirkende borgerforeninger på Hannæs/Nordthy.
HFL har i 2017 taget initiativ til udarbejdelse af et forslag specificeret helt ned på matrikelniveau til en 59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Forslaget er hovedhjørnesten i hhv. Masterplan Lildstrand og i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Masterplanerne dokumenterer massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.

En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Med i pakken er fiskerlejet Lildstrand, den 6. af de alle meget attraktive kystbyer på Thisted Kommunes samlede vestkyststrækning, hver med deres særlige kultur og kystfiskerhistorie. Lildstrand-området har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundent potentiale. Areal Bulbjerg-Lildstrand er allerede udpeget og forhåndsgodkendt af non-profit International Dark Sky Association. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).

Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.

NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59 km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s. En vidstrakt og ægte stillekupé (Ruhezone!) for de mennesker, som i ro, uforstyrrethed og helt på egen hånd ønsker at opleve Thys storslåede natur i vandrestøvler og med kikkert.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune. Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.

Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel -- eller måske blot som træls besvær?

Masterplan Lildstrand samt de otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan.
3d7swbhe8au85wpzkzs0ex5rtlvzbz02.pdf
Detaljer
101. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 Rørslettevej 4, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Hawboernes Forening, Lildstrand, (HFL), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
HFL er en beboerforening, hvis ca. 160 medlemmer tæller både fastboende og sommerhusejere. HFL indgår i det overordnede samarbejde Støtteforeningen Hannæs-Østerild, en gruppe på i alt 8 samvirkende borgerforeninger på Hannæs/Nordthy.
HFL har i 2017 taget initiativ til udarbejdelse af et forslag specificeret helt ned på matrikelniveau til en 59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Forslaget er hovedhjørnesten i hhv. Masterplan Lildstrand og i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Masterplanerne dokumenterer massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.

En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Med i pakken er fiskerlejet Lildstrand, den 6. af de alle meget attraktive kystbyer på Thisted Kommunes samlede vestkyststrækning, hver med deres særlige kultur og kystfiskerhistorie. Lildstrand-området har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundent potentiale. Areal Bulbjerg-Lildstrand er allerede udpeget og forhåndsgodkendt af non-profit International Dark Sky Association. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).

Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.

NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59 km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s. En vidstrakt og ægte stillekupé (Ruhezone!) for de mennesker, som i ro, uforstyrrethed og helt på egen hånd ønsker at opleve Thys storslåede natur i vandrestøvler og med kikkert.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune. Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.

Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?

Masterplan Lildstrand samt de otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan.
xioghxdz99k5cup00akjew8l4myidghw.pdf
Detaljer
102. Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" Organisation Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159 Rørslettevej 4, Lildstrand, 7741 Frøstrup hawboerne@gmail.com 28154918 1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen Hawboernes Forening, Lildstrand, (HFL), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
HFL er en beboerforening, hvis ca. 160 medlemmer tæller både fastboende og sommerhusejere. HFL indgår i det overordnede samarbejde Støtteforeningen Hannæs-Østerild, en gruppe på i alt 8 samvirkende borgerforeninger på Hannæs/Nordthy.
HFL har i 2017 taget initiativ til udarbejdelse af et forslag specificeret helt ned på matrikelniveau til en 59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg. Forslaget er hovedhjørnesten i hhv. Masterplan Lildstrand og i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Masterplanerne dokumenterer massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.

En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Med i pakken er fiskerlejet Lildstrand, den 6. af de alle meget attraktive kystbyer på Thisted Kommunes samlede vestkyststrækning, hver med deres særlige kultur og kystfiskerhistorie. Lildstrand-området har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundent potentiale. Areal Bulbjerg-Lildstrand er allerede udpeget og forhåndsgodkendt af non-profit International Dark Sky Association. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).

Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.

NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59 km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s. En vidstrakt og ægte stillekupé (Ruhezone!) for de mennesker, som i ro, uforstyrrethed og helt på egen hånd ønsker at opleve Thys storslåede natur i vandrestøvler og med kikkert.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune. Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.

Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?

Masterplan Lildstrand samt de otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan.
pkiizuy9ce2cn79danvydc74izta2rz7.pdf
Detaljer
103. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen Døjholtvej 12 Hinding Bente.pedersen@pc.dk 24405381 * Vi er nogle stykker som jævnligt går til vores yndlingssted i NPT.
Desværre er bænken ved Blegsø helt ødelagt, og da det er en pæn lang tur for os, vil vi meget gerne kunne sætte os og nyde vores kaffe/øl, eller hvad vi har med.
Håber virkelig at det vil lykkes.
Vi holder øje med det.
På forhånd tak.
Mvh Bente.????
Detaljer
104. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen Døjholtvej 12 Hinding Bente.pedersen@pc.dk 24405381 * Vi er nogle stykker som jævnligt går til vores yndlingssted i NPT.
Desværre er bænken ved Blegsø helt ødelagt, og da det er en pæn lang tur for os, vil vi meget gerne kunne sætte os og nyde vores kaffe/øl, eller hvad vi har med.
Håber virkelig at det vil lykkes.
Vi holder øje med det.
På forhånd tak.
Mvh Bente.????
Detaljer
105. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen Tvorupvej 36 Felizesurpresa@hotmail.com 28136260 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Som rytter / jagtrytter. Kunne det være ønskværdigt at man som andre steder i landet lader vindfælder og risbunker ligge stratetisk gode steder i forhold til at bruge dem som spring for heste. Med årene vil det være skjul og leve steder for alverdens dyr.
Nogle dyr flytter hurtigere ind end andre.
Det vil ikke være til gene for naturens andre beboere. Bortset fra at man som i Dyrehaven nok skal have en periode i yngle tiden hvor man holder sig på afstand, så dyrerne får fred.
Jeg vil rigtig gerne være behjælpelig med at finde spor i og omkring tvorupklitplantage.
Det vil kun koste det at flytte et væltet træ og tid til at lave risbunker. Samt at holde stierne rytter for lavthængende grene.
Dette vil jeg godt stå for
Mvh suzanna
Detaljer
106. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen Tvorupvej 36 Felizesurpresa@hotmail.com 28136260 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Som rytter / jagtrytter. Kunne det være ønskværdigt at man som andre steder i landet lader vindfælder og risbunker ligge stratetisk gode steder i forhold til at bruge dem som spring for heste. Med årene vil det være skjul og leve steder for alverdens dyr.
Nogle dyr flytter hurtigere ind end andre.
Det vil ikke være til gene for naturens andre beboere. Bortset fra at man som i Dyrehaven nok skal have en periode i yngle tiden hvor man holder sig på afstand, så dyrerne får fred.
Jeg vil rigtig gerne være behjælpelig med at finde spor i og omkring tvorupklitplantage.
Det vil kun koste det at flytte et væltet træ og tid til at lave risbunker. Samt at holde stierne rytter for lavthængende grene.
Dette vil jeg godt stå for
Mvh suzanna
Detaljer
107. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen Tvorupvej 36 Felizesurpresa@hotmail.com 28136260 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Som rytter / jagtrytter. Kunne det være ønskværdigt at man som andre steder i landet lader vindfælder og risbunker ligge stratetisk gode steder i forhold til at bruge dem som spring for heste. Med årene vil det være skjul og leve steder for alverdens dyr.
Nogle dyr flytter hurtigere ind end andre.
Det vil ikke være til gene for naturens andre beboere. Bortset fra at man som i Dyrehaven nok skal have en periode i yngle tiden hvor man holder sig på afstand, så dyrerne får fred.
Jeg vil rigtig gerne være behjælpelig med at finde spor i og omkring tvorupklitplantage.
Det vil kun koste det at flytte et væltet træ og tid til at lave risbunker. Samt at holde stierne rytter for lavthængende grene.
Dette vil jeg godt stå for
Mvh suzanna
Detaljer
108. Svankjær Ungdomsskole Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Køb Svankjær Ungsomsskole og lav Nationalpark Thy Højskole

Ved udmærket godt at det nærmest er utopi.
Detaljer
109. Cykelstier Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Være aktiv for at få etablere cykelstier fra byer (Sjørring-Hundborg, Koldby-Hørdum, Snedsted m.fl.)inde i Thy. ud til cykelstien i Nationalparken.
Det er et stort ønske fra lokalbefolkningen men også efterspurgt af turister.
Sikkerhedsmæssig er det et stort problem at cyklene skal være på samme vejbane som bilerne og herunder også tung trafik.
Lokalsamfundet vil i turist mæssig få gevinst af en satning på cykelstier i en tid, hvor der bliver flere og flere cyklister.
Detaljer
110. "Skoleklasser" i Nationalparken Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Indsats for at få flere skoleklasse ud i Nationalparken i undervisningssammenhænge.

Indsatsen skal rettes mod Folkeskolens så de er orienteret om de muligheder der er for at etablere en undervisning om konkrete emner i Nationalparken.
Denne indsats skal sandsynligvis kombineres med etablering af flere lejrpladser
Detaljer
111. handicapvenlige shelter Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Planlægge og bygge handicapvenlige shelters i Nationalparken.
Det bør kombineres med handicapvenlig adgang til disse shelters, så alle har mulighed for at
få del i de store naturoplevelsersom det er når man kan overnatte i det fri.
Detaljer
112. Digitalisering af historie fra Kystbyerne Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Digitelisering af fortællinger fra og om livsbetingelserne i kystbyerne
Beretninger om sandstormene der tog deres lisvbetingelser
Beretninger om forandringerne i landsskabet.
Detaljer
113. Close Istrupvej and Jens-Söndergards-Vej for cars and motorcycles (accept residents) Privat person Per-Ole Rühsen Istrupvej 21 C, 7752 Stenbjerg ruehsen@agenturruehsen.de 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Hello :-)!
I am sorry, my written danish is so bad - so, I try to write in english. My mothers danish is perfect but she hasnt internet :-): Thank you for your letter and the opportunity to write ideas. My idea: To protect the many cycling and walking visitors of the nationalpark, I suggest to close the little oneway streets "Istrupvej" and "Jens-Söndergards-Vej" for cars and motorcyles. Of course except residents and their vistors. It might also helps the animals (noise polution)?

Of course, a extreme speed limit would help too (10 to 20 kmh).

Have an nice day :-)

Per Ole Rühsen
Detaljer
114. Flytning af fugletårn ved Ålvand Privat person Erik Refsgård Jespersen Vorupørvej 81 erikrj2010@live.dk 30267153 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Jeg foreslår at flytte det nuværende fugletårn nord for Ålvand til position syd for. Den nuværende placering ligger i et område, som dårligt tåler megen færdsel - og heller ikke bliver besøgt ret meget. En placering syd for vil give mange flere mulighed for at nyde Ålvand på god og forsvarlig afstand (tilmed i medlys og ikke i modlys som nu). Samtidig vil man kunne lukke for færdsel i området nord for det nuværende tårn til stor gavn for dyrelivet der.
Der vil være udgift til opkøb af jord til P-plads ved Vorupørvej og flytning af tårn.
uxbaalk93kpcwn24nptpyyznxrwhrdek.jpg
Detaljer
115. stop Privat person kristian bro jasminvej 16. 7700 thisted kristian.bro3@gmail.com 40416548 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor stop spærring af dræn
stop træfældning
hold op med at bygge i beton, træ er langt bedre
revidér cykelkortet efter min korrekturlæsning
(cykelkortet er det bedste kort over thy
det skal hedde "det bedste kort over thy" i stedet for cykelkortet
at surf bliver tilladt ige på vandet sø mod øst
at nationalparken ikke udvides, den er stor nok i forvejen
at Nørhå fiskepark kommer med i nationalparken

at der svares på mit spørgsmål om hvorfor vi som gik til utallige foredrag og 1. hjælpskursus for at blive priviligerede samarbejdspartnere - ikke har hyør noget - selv om det blev lovet
- klige efter sidste kursusdag blev ordningen suspenderet
bondefangeri efter min mening
at nationalparken ta klar stilling til at B&B er udgør et væsentligt bidrag til turismeudviklingen i thy
at man kan indsende mere end 1 billede

mvh

mvh
5imoreyp5lsh5bvh9p9stzw05tawv8i4.jpg
Detaljer
116. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann Astavej 11, Lyngby Ch.cj@mail.dk 20807091 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Der bør etableres mere tydelig skiltning ved Lyngby Strand hvor der tydeligt fremgår at man ikke må campere på området inkl i klitterne.
Vi oplever ofte at turister camperer en eller flere nætter fordi der er adgang til toilet. Det gør det svært for andre turister at parkere idet p pladsen nogle gange er optaget af overnattende campister og mobile homes.
Idag er der et skilt Længe før p Pladsen der angiver at man ikke må parkere mellem 24-06, men der er ikke noget skilt på selve p pladsen.
Detaljer
117. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann Astavej 11, Lyngby Ch.cj@mail.dk 20807091 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Der bør etableres mere tydelig skiltning ved Lyngby Strand hvor der tydeligt fremgår at man ikke må campere på området inkl i klitterne.
Vi oplever ofte at turister camperer en eller flere nætter fordi der er adgang til toilet. Det gør det svært for andre turister at parkere idet p pladsen nogle gange er optaget af overnattende campister og mobile homes.
Idag er der et skilt Længe før p Pladsen der angiver at man ikke må parkere mellem 24-06, men der er ikke noget skilt på selve p pladsen.
Detaljer
118. Bedre parkeringsmuligheder Privat person Christina Hahnemann Astavej 11, Lyngby CH.cj@mail.dk 20807091 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet I takt med at Nationalpark Thy bliver mere kendt og tiltrækker mere turisme bør der anlægges parkeringspladser så turister har mulighed for at parkere bilerne og udforske området derfra. Som det er nu oplever vi fx i Lyngby at folk parkerer på privat jord og forlader bilen. Det er forståeligt da der kun findes P pladser i plantagen ca midt på Lyngbyvej samt nede ved stranden men ingen andre steder.

Der bør fx etableres parkering lige inden indkørsel til Lyngby før byskiltet.
Detaljer
119. Urørt skov Privat person Henrik Hjortdal Skaksvej 13 henrik.hjortdal@gmail.com 22732663 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Kunne planen lave en prioriteret plan for omlægning til urørt skov i statens og private skovarealer.
Denne prioritering kunne danne baggrund for en plan som kunne fremlægges og debatteres. I næste række kunne en sådan plan bidrage til at skaffe økonomiske midler til evt. kompensation af private og desuden mhp. politisk stillingtagen ifm. de årlige bevillingslove fsv. Miljø- og Fødevareministeriets evt. nettoindtægtstab ved omlægning.
Detaljer
120. Pilgrimsvandringer i NAtionalpark Thy Privat person Finn Feilan Skaksvej 40, Klitmøller finn.feilan@gmail.com 23650947 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor I virkeligheden en kombination af "Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor" og "Friluftsliv og særlige naturoplevelser".

PILGRIMSVANDRING I NATIONALPARKEN


Hermed en skitse til en idé, som muligvis kunne videreudvikles i fællesskab:

Det kunne være en mulighed at etablere en sti (evt. trampesti) i Nationalparken til brug for pilgrimsvandringer. Ruten kunne indeholde andagtssteder af forskellig karakter; det kunne være et lille kapel bygget af drivtømmer, et (delvist) genopbygget hus hvor der tidligere har været beboelse og rester af mure stadig eksisterer, et kapel bygget af lyngtørv, et krucifix under åben himmel (evt. som landevejskrucifixet ved Frøstrup), et andagtssted blot markeret med hvide strandsten (bleger) el. lgn. – det er kun fantasien og områdets karakter, som sætter grænserne – de økonomiske krav kan være ganske beskedne.

Ofte laver vi små pilgrimsvandringer i mellem kirkerne – der er jo masser af smuk natur i Thy. Men de store naturområder i Nationalparken” er ofte mere uberørte, man forstyrres ikke så meget af veje og trafik – men er ganske enkelt mere ”udleveret” til naturen – og det er en vigtig pointe i pilgrimsvandringerne: Man er alene med Gud under den store åbne himmel. Under pilgrimsvandringerne analyserer og kategoriserer man ikke; man sanser.* Den umiddelbare sansning af naturen, vejret, stien, og ens egen krop befordrer den religiøse oplevelse. Derfor guider man hverken på natur eller arkitektur under en pilgrimsvandring. Pilgrimsvandreren har ikke behov for at kende navne på vegetation eller dyreliv; men snarere den ureflekterede sansning, som Naturparken giver så god anledning til. Små primitive kapeller af forskellig slags ville give gode muligheder for at standse op og holde andagter. Naturen som den store katedral til ordløse oplevelser af guddommeligt nærvær og små kapeller som kirkerum til bevidst refleksion over troen.

Disse faciliteter skulle på hver deres måde indgå harmonisk i Nationalparken som et led i balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Måske kunne de samtidig visualisere noget af områdets kulturhistorie. Om de samtidig kunne fungere som ”skjul” til at observere fugle- og vildtliv uden at forstyrre naturen, har jeg ingen forstand på. Men under alle omstændigheder kunne bemeldte faciliteter også anvendes i forbindelse med almindelige Naturparksvandringer.

Hvis dette kan have jeres interesse, hører jeg gerne fra jer – ligesom jeg naturligvis gerne vil fortælle mere om tankerne bag idéen.

• Det skal dog bemærkes, at man nogle steder – bl.a. på Lindisfarne (Holy Island) – også laver retræter, hvor man netop bruger en præsentation og kort forklaring af landskaber og fugle som motiver i pilgrimsvanderinger – så også på den måde kan natur og kultur kombineres.

PS: Efter 1./1. - 2021 vil mit telefonnummer være et andet.
Detaljer