I fritekstfeltet kan du søge på emner, organisationer og andre temaer, som du er interesseret i.

 

Søg

(18) Titel på forslaget Afsender Navn og evt. kontaktperson Formål: Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)
1. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen * Detaljer
2. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen * Detaljer
3. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
4. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
5. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
6. Svankjær Ungdomsskole Privat person Nora Hornstrup 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
7. Cykelstier Privat person Nora Hornstrup 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
8. "Skoleklasser" i Nationalparken Privat person Nora Hornstrup 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Detaljer
9. handicapvenlige shelter Privat person Nora Hornstrup 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
10. Digitalisering af historie fra Kystbyerne Privat person Nora Hornstrup 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Detaljer
11. Close Istrupvej and Jens-Söndergards-Vej for cars and motorcycles (accept residents) Privat person Per-Ole Rühsen 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
12. Flytning af fugletårn ved Ålvand Privat person Erik Refsgård Jespersen 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning uxbaalk93kpcwn24nptpyyznxrwhrdek.jpg
Detaljer
13. stop Privat person kristian bro 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor 5imoreyp5lsh5bvh9p9stzw05tawv8i4.jpg
Detaljer
14. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
15. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Detaljer
16. Bedre parkeringsmuligheder Privat person Christina Hahnemann 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Detaljer
17. Urørt skov Privat person Henrik Hjortdal 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Detaljer
18. Pilgrimsvandringer i NAtionalpark Thy Privat person Finn Feilan 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Detaljer
(18) Titel på forslaget Afsender Navn og evt. kontaktperson Adresse: E-mail: Telefon: Formål: Beskrivelse: Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)
1. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen Døjholtvej 12 Hinding Bente.pedersen@pc.dk 24405381 * Vi er nogle stykker som jævnligt går til vores yndlingssted i NPT.
Desværre er bænken ved Blegsø helt ødelagt, og da det er en pæn lang tur for os, vil vi meget gerne kunne sætte os og nyde vores kaffe/øl, eller hvad vi har med.
Håber virkelig at det vil lykkes.
Vi holder øje med det.
På forhånd tak.
Mvh Bente.????
Detaljer
2. Bænk ved Blegsø. Privat person Bente Pedersen Døjholtvej 12 Hinding Bente.pedersen@pc.dk 24405381 * Vi er nogle stykker som jævnligt går til vores yndlingssted i NPT.
Desværre er bænken ved Blegsø helt ødelagt, og da det er en pæn lang tur for os, vil vi meget gerne kunne sætte os og nyde vores kaffe/øl, eller hvad vi har med.
Håber virkelig at det vil lykkes.
Vi holder øje med det.
På forhånd tak.
Mvh Bente.????
Detaljer
3. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen Tvorupvej 36 Felizesurpresa@hotmail.com 28136260 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Som rytter / jagtrytter. Kunne det være ønskværdigt at man som andre steder i landet lader vindfælder og risbunker ligge stratetisk gode steder i forhold til at bruge dem som spring for heste. Med årene vil det være skjul og leve steder for alverdens dyr.
Nogle dyr flytter hurtigere ind end andre.
Det vil ikke være til gene for naturens andre beboere. Bortset fra at man som i Dyrehaven nok skal have en periode i yngle tiden hvor man holder sig på afstand, så dyrerne får fred.
Jeg vil rigtig gerne være behjælpelig med at finde spor i og omkring tvorupklitplantage.
Det vil kun koste det at flytte et væltet træ og tid til at lave risbunker. Samt at holde stierne rytter for lavthængende grene.
Dette vil jeg godt stå for
Mvh suzanna
Detaljer
4. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen Tvorupvej 36 Felizesurpresa@hotmail.com 28136260 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Som rytter / jagtrytter. Kunne det være ønskværdigt at man som andre steder i landet lader vindfælder og risbunker ligge stratetisk gode steder i forhold til at bruge dem som spring for heste. Med årene vil det være skjul og leve steder for alverdens dyr.
Nogle dyr flytter hurtigere ind end andre.
Det vil ikke være til gene for naturens andre beboere. Bortset fra at man som i Dyrehaven nok skal have en periode i yngle tiden hvor man holder sig på afstand, så dyrerne får fred.
Jeg vil rigtig gerne være behjælpelig med at finde spor i og omkring tvorupklitplantage.
Det vil kun koste det at flytte et væltet træ og tid til at lave risbunker. Samt at holde stierne rytter for lavthængende grene.
Dette vil jeg godt stå for
Mvh suzanna
Detaljer
5. Biodervisitet i kombination med spring stier for heste Privat person Suzanna Child andersen Tvorupvej 36 Felizesurpresa@hotmail.com 28136260 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Som rytter / jagtrytter. Kunne det være ønskværdigt at man som andre steder i landet lader vindfælder og risbunker ligge stratetisk gode steder i forhold til at bruge dem som spring for heste. Med årene vil det være skjul og leve steder for alverdens dyr.
Nogle dyr flytter hurtigere ind end andre.
Det vil ikke være til gene for naturens andre beboere. Bortset fra at man som i Dyrehaven nok skal have en periode i yngle tiden hvor man holder sig på afstand, så dyrerne får fred.
Jeg vil rigtig gerne være behjælpelig med at finde spor i og omkring tvorupklitplantage.
Det vil kun koste det at flytte et væltet træ og tid til at lave risbunker. Samt at holde stierne rytter for lavthængende grene.
Dette vil jeg godt stå for
Mvh suzanna
Detaljer
6. Svankjær Ungdomsskole Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Køb Svankjær Ungsomsskole og lav Nationalpark Thy Højskole

Ved udmærket godt at det nærmest er utopi.
Detaljer
7. Cykelstier Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet Være aktiv for at få etablere cykelstier fra byer (Sjørring-Hundborg, Koldby-Hørdum, Snedsted m.fl.)inde i Thy. ud til cykelstien i Nationalparken.
Det er et stort ønske fra lokalbefolkningen men også efterspurgt af turister.
Sikkerhedsmæssig er det et stort problem at cyklene skal være på samme vejbane som bilerne og herunder også tung trafik.
Lokalsamfundet vil i turist mæssig få gevinst af en satning på cykelstier i en tid, hvor der bliver flere og flere cyklister.
Detaljer
8. "Skoleklasser" i Nationalparken Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Indsats for at få flere skoleklasse ud i Nationalparken i undervisningssammenhænge.

Indsatsen skal rettes mod Folkeskolens så de er orienteret om de muligheder der er for at etablere en undervisning om konkrete emner i Nationalparken.
Denne indsats skal sandsynligvis kombineres med etablering af flere lejrpladser
Detaljer
9. handicapvenlige shelter Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Planlægge og bygge handicapvenlige shelters i Nationalparken.
Det bør kombineres med handicapvenlig adgang til disse shelters, så alle har mulighed for at
få del i de store naturoplevelsersom det er når man kan overnatte i det fri.
Detaljer
10. Digitalisering af historie fra Kystbyerne Privat person Nora Hornstrup Brendhøjvej 3 norahhornstrup@gmail.com +4540737430 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor Digitelisering af fortællinger fra og om livsbetingelserne i kystbyerne
Beretninger om sandstormene der tog deres lisvbetingelser
Beretninger om forandringerne i landsskabet.
Detaljer
11. Close Istrupvej and Jens-Söndergards-Vej for cars and motorcycles (accept residents) Privat person Per-Ole Rühsen Istrupvej 21 C, 7752 Stenbjerg ruehsen@agenturruehsen.de 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Hello :-)!
I am sorry, my written danish is so bad - so, I try to write in english. My mothers danish is perfect but she hasnt internet :-): Thank you for your letter and the opportunity to write ideas. My idea: To protect the many cycling and walking visitors of the nationalpark, I suggest to close the little oneway streets "Istrupvej" and "Jens-Söndergards-Vej" for cars and motorcyles. Of course except residents and their vistors. It might also helps the animals (noise polution)?

Of course, a extreme speed limit would help too (10 to 20 kmh).

Have an nice day :-)

Per Ole Rühsen
Detaljer
12. Flytning af fugletårn ved Ålvand Privat person Erik Refsgård Jespersen Vorupørvej 81 erikrj2010@live.dk 30267153 5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning Jeg foreslår at flytte det nuværende fugletårn nord for Ålvand til position syd for. Den nuværende placering ligger i et område, som dårligt tåler megen færdsel - og heller ikke bliver besøgt ret meget. En placering syd for vil give mange flere mulighed for at nyde Ålvand på god og forsvarlig afstand (tilmed i medlys og ikke i modlys som nu). Samtidig vil man kunne lukke for færdsel i området nord for det nuværende tårn til stor gavn for dyrelivet der.
Der vil være udgift til opkøb af jord til P-plads ved Vorupørvej og flytning af tårn.
uxbaalk93kpcwn24nptpyyznxrwhrdek.jpg
Detaljer
13. stop Privat person kristian bro jasminvej 16. 7700 thisted kristian.bro3@gmail.com 40416548 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor stop spærring af dræn
stop træfældning
hold op med at bygge i beton, træ er langt bedre
revidér cykelkortet efter min korrekturlæsning
(cykelkortet er det bedste kort over thy
det skal hedde "det bedste kort over thy" i stedet for cykelkortet
at surf bliver tilladt ige på vandet sø mod øst
at nationalparken ikke udvides, den er stor nok i forvejen
at Nørhå fiskepark kommer med i nationalparken

at der svares på mit spørgsmål om hvorfor vi som gik til utallige foredrag og 1. hjælpskursus for at blive priviligerede samarbejdspartnere - ikke har hyør noget - selv om det blev lovet
- klige efter sidste kursusdag blev ordningen suspenderet
bondefangeri efter min mening
at nationalparken ta klar stilling til at B&B er udgør et væsentligt bidrag til turismeudviklingen i thy
at man kan indsende mere end 1 billede

mvh

mvh
5imoreyp5lsh5bvh9p9stzw05tawv8i4.jpg
Detaljer
14. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann Astavej 11, Lyngby Ch.cj@mail.dk 20807091 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Der bør etableres mere tydelig skiltning ved Lyngby Strand hvor der tydeligt fremgår at man ikke må campere på området inkl i klitterne.
Vi oplever ofte at turister camperer en eller flere nætter fordi der er adgang til toilet. Det gør det svært for andre turister at parkere idet p pladsen nogle gange er optaget af overnattende campister og mobile homes.
Idag er der et skilt Længe før p Pladsen der angiver at man ikke må parkere mellem 24-06, men der er ikke noget skilt på selve p pladsen.
Detaljer
15. Skiltning ved Lyngby strand Privat person Christina Hahnemann Astavej 11, Lyngby Ch.cj@mail.dk 20807091 4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser Der bør etableres mere tydelig skiltning ved Lyngby Strand hvor der tydeligt fremgår at man ikke må campere på området inkl i klitterne.
Vi oplever ofte at turister camperer en eller flere nætter fordi der er adgang til toilet. Det gør det svært for andre turister at parkere idet p pladsen nogle gange er optaget af overnattende campister og mobile homes.
Idag er der et skilt Længe før p Pladsen der angiver at man ikke må parkere mellem 24-06, men der er ikke noget skilt på selve p pladsen.
Detaljer
16. Bedre parkeringsmuligheder Privat person Christina Hahnemann Astavej 11, Lyngby CH.cj@mail.dk 20807091 6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet I takt med at Nationalpark Thy bliver mere kendt og tiltrækker mere turisme bør der anlægges parkeringspladser så turister har mulighed for at parkere bilerne og udforske området derfra. Som det er nu oplever vi fx i Lyngby at folk parkerer på privat jord og forlader bilen. Det er forståeligt da der kun findes P pladser i plantagen ca midt på Lyngbyvej samt nede ved stranden men ingen andre steder.

Der bør fx etableres parkering lige inden indkørsel til Lyngby før byskiltet.
Detaljer
17. Urørt skov Privat person Henrik Hjortdal Skaksvej 13 henrik.hjortdal@gmail.com 22732663 2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer Kunne planen lave en prioriteret plan for omlægning til urørt skov i statens og private skovarealer.
Denne prioritering kunne danne baggrund for en plan som kunne fremlægges og debatteres. I næste række kunne en sådan plan bidrage til at skaffe økonomiske midler til evt. kompensation af private og desuden mhp. politisk stillingtagen ifm. de årlige bevillingslove fsv. Miljø- og Fødevareministeriets evt. nettoindtægtstab ved omlægning.
Detaljer
18. Pilgrimsvandringer i NAtionalpark Thy Privat person Finn Feilan Skaksvej 40, Klitmøller finn.feilan@gmail.com 23650947 3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor I virkeligheden en kombination af "Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor" og "Friluftsliv og særlige naturoplevelser".

PILGRIMSVANDRING I NATIONALPARKEN


Hermed en skitse til en idé, som muligvis kunne videreudvikles i fællesskab:

Det kunne være en mulighed at etablere en sti (evt. trampesti) i Nationalparken til brug for pilgrimsvandringer. Ruten kunne indeholde andagtssteder af forskellig karakter; det kunne være et lille kapel bygget af drivtømmer, et (delvist) genopbygget hus hvor der tidligere har været beboelse og rester af mure stadig eksisterer, et kapel bygget af lyngtørv, et krucifix under åben himmel (evt. som landevejskrucifixet ved Frøstrup), et andagtssted blot markeret med hvide strandsten (bleger) el. lgn. – det er kun fantasien og områdets karakter, som sætter grænserne – de økonomiske krav kan være ganske beskedne.

Ofte laver vi små pilgrimsvandringer i mellem kirkerne – der er jo masser af smuk natur i Thy. Men de store naturområder i Nationalparken” er ofte mere uberørte, man forstyrres ikke så meget af veje og trafik – men er ganske enkelt mere ”udleveret” til naturen – og det er en vigtig pointe i pilgrimsvandringerne: Man er alene med Gud under den store åbne himmel. Under pilgrimsvandringerne analyserer og kategoriserer man ikke; man sanser.* Den umiddelbare sansning af naturen, vejret, stien, og ens egen krop befordrer den religiøse oplevelse. Derfor guider man hverken på natur eller arkitektur under en pilgrimsvandring. Pilgrimsvandreren har ikke behov for at kende navne på vegetation eller dyreliv; men snarere den ureflekterede sansning, som Naturparken giver så god anledning til. Små primitive kapeller af forskellig slags ville give gode muligheder for at standse op og holde andagter. Naturen som den store katedral til ordløse oplevelser af guddommeligt nærvær og små kapeller som kirkerum til bevidst refleksion over troen.

Disse faciliteter skulle på hver deres måde indgå harmonisk i Nationalparken som et led i balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Måske kunne de samtidig visualisere noget af områdets kulturhistorie. Om de samtidig kunne fungere som ”skjul” til at observere fugle- og vildtliv uden at forstyrre naturen, har jeg ingen forstand på. Men under alle omstændigheder kunne bemeldte faciliteter også anvendes i forbindelse med almindelige Naturparksvandringer.

Hvis dette kan have jeres interesse, hører jeg gerne fra jer – ligesom jeg naturligvis gerne vil fortælle mere om tankerne bag idéen.

• Det skal dog bemærkes, at man nogle steder – bl.a. på Lindisfarne (Holy Island) – også laver retræter, hvor man netop bruger en præsentation og kort forklaring af landskaber og fugle som motiver i pilgrimsvanderinger – så også på den måde kan natur og kultur kombineres.

PS: Efter 1./1. - 2021 vil mit telefonnummer være et andet.
Detaljer